Keywords: Slovenian literature
Dominik Smole
Monografije k zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev 12

Author: Goran Schmidt
Year: 2011
Ivan Hribovšek
Življenjska in pesniška pot
Monografije k zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev 11

Author: France Pibernik
Year: 2010
Janko Kersnik
Monografije k zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev 10

Author: Gregor Kocijan
Year: 2009
Lirski cikel v slovenski poeziji 19. in 20. stoletja
Studia litteraria

Author: Vita Žerjal-Pavlin
Year: 2008
Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem
Protestantizem
Linguistica et philologica 18

Author: Kozma Ahačič
Year: 2007
Slovenska recepcija Émila Zolaja (1880–1945)
Studia litteraria

Author: Tone Smolej
Year: 2007
Med dolžnostjo spomina in razkošjem pozabe
Življenja in dela III. Kulturnozgodovinske študije 1

Author: Igor Grdina
Year: 2006
Slovar jezika Janeza Svetokriškega

Author: Marko Snoj
Year: 2006
Nova zaveza in slovenska literatura
Studia litteraria

Author: Vid Snoj
Year: 2005
Ljudsko in umetno
Dva obraza ustvarjalnosti
Folkloristika 2

Author: Marjetka Golež Kaučič
Year: 2003
Entropija v slovenskih leposlovnih besedilih
Linguistica et philologica

Author: Primož Jakopin
Year: 2002
Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja
Poskusni snopič

Authors: Majda Merše, France Novak, Francka Premk
Year: 2001
Martjanska pesmarica

Edited by: Vilko Novak
Year: 1997
Zbornik ob sedemdesetletnici Franceta Bernika

Edited by: Jože Pogačnik
Year: 1997
Tri ekspresionistične podobe sveta
Pregelj, Grum, Jarc
ZRC 13

Author: Marjan Dolgan
Year: 1996
Orel in korenine med »brušenjem« in cenzuro
ZRC 6

Author: Janja Žitnik
Year: 1995

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015