Year: 2007
Regiment po cesti gre
The Regiment Is on the March
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 008

Selected by: Marjetka Golež Kaučič, Marija Klobčar, Drago Kunej, Marjeta Pisk, Mirko Ramovš, Urša Šivic
Year: 2007
Ciper
Vodniki LGD Azija 4

Author: Monika Benkovič Krašovec
Year: 2007
Prostorski vplivi slovenske regionalne politike
Geografija Slovenije 16

Author: Janez Nared
Year: 2007
Stalne besedne zveze v slovenščini
Korpusni pristop
Lingua Slovenica 3

Author: Polona Gantar
Year: 2007
Upodobitve ljubljanskih škofov

Authors: Ana Lavrič, Ferdinand Šerbelj, France Dolinar
Year: 2007
Regionalni razvoj

Editors: Janez Nared, Katarina Polajnar Horvat, Nika Razpotnik Visković
Time scale: since 2007
Srednjeevropska znanstvena knjižnica

Editorship: Vincenc Rajšp, Miro Polzer, Feliks J. Bister, Miro Polzer, Feliks J. Bister
Time scale: since 2007
Studia diplomatica Slovenica

Editorial Boards: Ernest Petrič (editor-in-chief), Andrej Rahten (executive editor), Andrej Vrčon (managing editor), Karel Erjavec, Petra Svoljšak, Karel Erjavec, Petra Svoljšak
Time scale: since 2007 to 2012 (since 2009 at Založba ZRC)
Georitem

Editors: Drago Perko, Matjaž Geršič
Time scale: since 2007

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014