Year: 2007
Slovenski pravopis [tretji natis]

Edited by: Jože Toporišič
Year: 2007
Regiment po cesti gre
The Regiment Is on the March
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 008

Selected by: Marjetka Golež Kaučič, Marija Klobčar, Drago Kunej, Marjeta Pisk, Mirko Ramovš, Urša Šivic
Year: 2007
Ciper
Vodniki LGD Azija 4

Author: Monika Benkovič Krašovec
Year: 2007
Prostorski vplivi slovenske regionalne politike
Geografija Slovenije 16

Author: Janez Nared
Year: 2007
Stalne besedne zveze v slovenščini
Korpusni pristop
Lingua Slovenica 3

Author: Polona Gantar
Year: 2007
Upodobitve ljubljanskih škofov

Authors: France Dolinar, Ana Lavrič, Ferdinand Šerbelj
Year: 2007
Georitem

Editorship: Matjaž Geršič, Drago Perko
Time scale: since 2007
Regionalni razvoj

Editorship: Katarina Polajnar Horvat, Janez Nared, Nika Razpotnik Visković
Time scale: since 2007
Srednjeevropska znanstvena knjižnica

Editorship: Feliks J. Bister, Miro Polzer, Vincenc Rajšp
Time scale: since 2007
Studia diplomatica Slovenica

Editorial Boards: Karel Erjavec, Ernest Petrič, Andrej Rahten, Petra Svoljšak, Andrej Vrčon
Time scale: since 2007 to 2012 (since 2009 at Založba ZRC)

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015