Keywords: Slovenia
Pisma Franceta Kidriča Franu Ramovšu

Edited by: Darko Dolinar
Year: 2001
Nacionalni atlas Slovenije

Edited by: Milan Orožen Adamič, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Drago Perko, Jernej Zupančič
Year: 2001
National Atlas of Slovenia

Edited by: Milan Orožen Adamič, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Drago Perko, Jernej Zupančič
Year: 2001
Razpotja izseljencev
Razdvojena identiteta avstralskih Slovencev
ZRC 25

Author: Breda Čebulj Sajko
Year: 2000
Iz spomina v prihodnost
Slovenska politična emigracija v Argentini
Migracije 1

Author: Zvone Žigon
Year: 2001
Melikov zbornik
Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje

Edited by: Rajko Bratož, Janez Cvirn, Jasna Fischer, Walter Lukan, Branko Marušič, Vincenc Rajšp
Year: 2001
Razvoj in učinki turizma v Rogaški Slatini
Geografija Slovenije 4

Author: Uroš Horvat
Year: 2000
Teoretični oris slovstvene folklore

Author: Marija Stanonik
Year: 2001
Karel Štrekelj
Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti
ZRC 28

Author: Monika Kropej
Year: 2001
Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja
Poskusni snopič

Authors: Majda Merše, France Novak, Francka Premk
Year: 2001
Zgodbe in pričevanja
Slovenci na Švedskem
ZRC 29

Author: Marina Lukšič-Hacin
Year: 2001
Liberal Democracy, Citizenship & Education

Edited by: Oto Luthar, Keith A. McLeod, Mitja Žagar
Year: 2001
Dober večer, ljubca moja
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

preformed by: Fantje Artiški
Year: 2001
Etnologija na Slovenskem
Med čermi narodopisja in antropologije

Author: Ingrid Slavec Gradišnik
Year: 2000
Ljubljana
Geografija mesta

Edited by: Milan Orožen Adamič, Matej Gabrovec
Year: 2000
Foreign travellers in the Slovene karst (1537–1900)

Author: Trevor R. Shaw
Year: 2000
Novi kos
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

preformed by: Otroški pevski zbor OŠ Stražišče – PŠ Žabnica
Year: 2000
Zbornik ob jubileju Jožeta Sivca
Essays Presented to Jože Sivec

Edited by: Darja Frelih, Jurij Snoj
Year: 2000
Moralia / Harmoniae morales
Odlomki
Ausschnitte
Excerpts

Author: Jacobus Gallus [Iacobus Gallus]
Year: 2000

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014