Keywords: Slovenia
Mesozoic Corals of Slovenia
Mezozojske korale Slovenije
ZRC 16

Author: Dragica Turnšek
Year: 1997
Zbornik ob sedemdesetletnici Franceta Bernika

Edited by: Jože Pogačnik
Year: 1997
Historični seminar II
Glasovi
Historični seminar

Edited by: Oto Luthar, Vojislav Likar
Year: 1997
Tonovcov grad pri Kobaridu
Arheološko najdišče. Vodnik

Author: Slavko Ciglenečki
Year: 1997
Missa sopra la bergamasca
Druga dopolnjena izdaja
Missa sopra la bergamasca
2nd revised edition
Monumenta artis musicae Sloveniae XXIIa

Author: Janez Krstnik Dolar
Year: 1997
Lavfarji v Cerknem
Priloga zborniku Etnološki film med tradicijo in vizijo
Podobe znanosti 4

Authors: Peter Brelih, Boris Brelih, Niko Kuret
Year: 1997
Zgodba o neandertalčevi piščalki [drugi natis]
Podobe znanosti 5

Authors: Ivan Turk, Janez Dirjec, Naško Križnar
Year: 1997
Kras
Slovene classical karst

Edited by: Andrej Kranjc
Year: 1997
Slovenske ljudske pesmi I [prva izdaja]
Junaške, zgodovinske, bajeslovne in pravljične pripovedne pesmi
Slovenian folk songs I
Heroic historical, Legendary, and fairytale Ballads
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta GNI CD 012

Selected by: Drago Kunej, Marko Terseglav, Robert Vrčon
Year: 1997
Priročni krajevni leksikon Slovenije

Edited by: Milan Orožen Adamič, Drago Perko, Drago Kladnik
Year: 1996
Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave

Author: Tine Logar
Year: 1996
Grafenauerjev zbornik

Edited by: Vincenc Rajšp
Year: 1996
Vizualne raziskave v etnologiji
ZRC 15

Author: Naško Križnar
Year: 1996
Uskoška pesemska dediščina Bele krajine
ZRC 11

Author: Marko Terseglav
Year: 1996
Malov zbornik

Edited by: Bojan Čas, Stane Granda, Oto Luthar, Vasilij Melik
Year: 1996
Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi
ZRC 12

Author: Zmaga Kumer
Year: 1996
Bogo Grafenauer 1916–1995 [prvi natis]
Oris življenja in dela
Podobe znanosti 2

Authors: Darja Mihelič, Naško Križnar
Year: 1996
Tri ekspresionistične podobe sveta
Pregelj, Grum, Jarc
ZRC 13

Author: Marjan Dolgan
Year: 1996
Peka božičnega kruha [prvi natis]
Podobe znanosti 3

Authors: Marija Makarovič, Naško Križnar
Year: 1996
Missa Viennensis
Monumenta artis musicae Sloveniae XXIX

Author: Janez Krstnik Dolar
Year: 1996

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014