Keywords: Slovenia
Priročni krajevni leksikon Slovenije

Edited by: Milan Orožen Adamič, Drago Kladnik, Drago Perko
Year: 1996
Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave

Author: Tine Logar
Year: 1996
Malov zbornik

Edited by: Bojan Čas, Stane Granda, Oto Luthar, Vasilij Melik
Year: 1996
Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi
ZRC 12

Author: Zmaga Kumer
Year: 1996
Bogo Grafenauer 1916–1995 [prvi natis]
Oris življenja in dela
Podobe znanosti 2

Authors: Naško Križnar, Darja Mihelič
Year: 1996
Tri ekspresionistične podobe sveta
Pregelj, Grum, Jarc
ZRC 13

Author: Marjan Dolgan
Year: 1996
Missa Viennensis
Monumenta artis musicae Sloveniae XXIX

Author: Janez Krstnik Dolar
Year: 1996
Pokrajine v Sloveniji
Podobe znanosti 6

Authors: Naško Križnar, Drago Perko
Year: 1996
Peka božičnega kruha [prvi natis]
Podobe znanosti 3

Authors: Naško Križnar, Marija Makarovič
Year: 1996
Grafenauerjev zbornik

Edited by: Vincenc Rajšp
Year: 1996
Vizualne raziskave v etnologiji
ZRC 15

Author: Naško Križnar
Year: 1996
Uskoška pesemska dediščina Bele krajine
ZRC 11

Author: Marko Terseglav
Year: 1996
Relief Slovenije

Authors: Milan Orožen Adamič, Drago Perko
Year: 1995
Krajevni leksikon Slovenije

Edited by: Milan Orožen Adamič, Drago Kladnik, Drago Perko
Year: 1995
Mali atlas Slovenije

Edited by: Milan Orožen Adamič, Drago Kladnik, Drago Perko
Year: 1995
Cave Rocky Relief and its Speleogenetical Significance
ZRC 10

Author: Tadej Slabe
Year: 1995
Harmoniae morales
Monumenta artis musicae Sloveniae XXVI

Author: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]
Year: 1995
Orel in korenine med »brušenjem« in cenzuro
ZRC 6

Author: Janja Žitnik
Year: 1995
Pater Martin Bavčer
Ob štiristoletnici rojstva

Edited by: Branko Marušič, Peter Štih
Year: 1995
Moralia
Monumenta artis musicae Sloveniae XXVII

Author: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]
Year: 1995
Missa Villana
Druga izdaja
Missa Villana
Second Edition
Monumenta artis musicae Sloveniae IVa

Author: Janez Krstnik Dolar
Year: 1995
Soboles musica
Druga izdaja
Soboles musica
Second Edition
Monumenta artis musicae Sloveniae IIa

Author: Daniel Lagkhner
Year: 1995

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014