Language: German
Mediteranski miti od antike do 18. stoletja
Mediterranean Myths from Classical Antiquity to the Eighteenth Century

Edited by: Metoda Kokole, Barbara Murovec, Marjeta Šašel Kos, Michael Talbot
Year: 2006
Ad fontes
Otorepčev zbornik

Edited by: Darja Mihelič
Year: 2005
Znanstvene izdaje in elektronski medij
Razprave
Studia litteraria

Edited by: Matija Ogrin
Year: 2005
Text & Reality
Text & Wirklichkeit

Edited by: Jeff Bernard, Jurij Fikfak, Peter Grzybek
Year: 2005
Blaznikov zbornik
In memoriam Pavle Blaznik

Edited by: Matjaž Bizjak
Year: 2005
Železnodobne gomile na Magdalenski gori
Eisenzeitliche Grabhügel auf der Magdalenska gora
Katalogi in monografije / Catalogi et Monographiae 36

Authors: Sneža Tecco Hvala, Janez Dular, Eva Kocuvan
Year: 2004
Brižinski spomeniki [tretja dopolnjena izdaja]
Znanstvenokritična izdaja
Monumenta Frisingensia
Brižinski spomeniki

Edited by: Darko Dolinar, Jože Faganel
Year: 2004
Jože Plečnik – Jan Kotěra
Dopisovanje 1897–1921
Opera Instituti Artis Historiae

Edited by: Damjan Prelovšek
Year: 2004
Historični seminar 4
Zbornik predavanj 2001–2003
Historični seminar

Edited by: Metoda Kokole, Vojislav Likar, Peter Weiss
Year: 2003
Kako pisati literarno zgodovino danes
Razprave

Edited by: Darko Dolinar, Marko Juvan
Year: 2003
Oblikoslovne razprave
Linguistica et philologica

Author: Jože Toporišič
Year: 2003
Zbornik Janka Pleterskega

Edited by: Oto Luthar, Jurij Perovšek
Year: 2003
Halštatske nekropole Dolenjske
Die hallstattzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 6

Author: Janez Dular
Year: 2003
Etnomuzikološki članki in razprave
Folkloristika 1

Author: Valens Vodušek
Year: 2003
France Prešeren – kultura – Evropa

Edited by: Jože Faganel, Darko Dolinar
Year: 2002
Bronastodobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu
Bronzezeitliche Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 5

Authors: Janez Dular, Irena Šavel, Sneža Tecco Hvala
Year: 2002
Melikov zbornik
Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje

Edited by: Vincenc Rajšp, Rajko Bratož, Janez Cvirn, Jasna Fischer, Walter Lukan, Branko Marušič
Year: 2001

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014