Keywords: history
Poimenovanja Piranskega zaliva
Geografija Slovenije 27

Authors: Primož Gašperič, Drago Kladnik, Primož Pipan
Year: 2014
Srednjeveška Ljubljana
Arheološke raziskave

Author: Benjamin Štular
Year: 2014
Historični seminar 11
Historični seminar

Edited by: Mojca Žagar Karer
Year: 2014
Praznična večglasja
Prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem
Zupaničeva knjižnica 39

Edited by: Ingrid Slavec Gradišnik
Year: 2014
Zgodovina slovenskega slovstva III–IV
Znanstvena izdaja

Author: Karel Štrekelj
Year: 2014
Izvestje 10/2013
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici

Year: 2013
Frančiškanska cerkev v Mariboru
Umetnine v žepu 7

Author: Franci Lazarini
Year: 2013
Valvasorjeva hiša v Krškem
Napačna in prava

Author: Boris Golec
Year: 2013
Prevajalci o prevodu
Od Trubarja do Župančiča (antologija)
Studia translatoria 5

Edited by: Majda Stanovnik
Year: 2013
The Land Between [druga izdaja]
A History of Slovenia (second, revised edition)
Thought, Society, Culture / Slovenian and South Eastern European Perspectives

Edited by: Oto Luthar
Year: 2013
Između Kraljevstva i Carstva
Studija prekograničnih kulturnopovijesnih veza

Edited by: Vanja Kočevar, Miha Seručnik, Petra Svoljšak
Year: 2013
The Invisible Slavs
Župa Bled in the “Prehistoric” Early Middle Ages
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 28

Author: Andrej Pleterski
Year: 2013
Frazeološka simfonija
Sodobni pogledi na frazeologijo

Edited by: Nataša Jakop, Mateja Jemec Tomazin
Year: 2013
Prevajanje med teorijo in prakso

Author: Jože Krašovec
Year: 2013
Zgodovina slovenskega slovstva I-II
Znanstvena izdaja

Author: Karel Štrekelj
Year: 2012
Glasba v Kopru v 17. stoletju
Music in seventeenth-century Koper
Monumenta artis musicae Sloveniae LVII

Edited by: Metoda Kokole
Year: 2012
Med cesarstvom in kraljestvom
Študija čezmejnih kulturnozgodovinskih povezav

Edited by: Vanja Kočevar, Miha Seručnik, Petra Svoljšak
Year: 2013
Eliminacionizem in emancipacija
Zbornik razprav

Edited by: Igor Grdina
Year: 2013
20 let članstva Slovenije v Združenih narodih
Studia diplomatica Slovenica Monographiae 2

Edited by: Božo Cerar, Andrej Kirn, Marcel Koprol
Year: 2012
Kalejdoskop goriške preteklosti
Zgodbe o spominu in pozabi
Kulturni spomin

Author: Kaja Širok
Year: 2012
Acta historiae artis Slovenica 17/2
Samostanska umetnost
Monastic Art and Architecture
Acta historiae artis Slovenica

Edited by: Ana Lavrič, Barbara Murovec
Year: 2012

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015