Year: 2013
Eliminacionizem in emancipacija
Zbornik razprav

Edited by: Igor Grdina
Year: 2013
Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi
Nordostslowenien in der späten Bronzezeit
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 27

Author: Janez Dular
Year: 2013
Stare slovenske molitve

Edited by: Marija Stanonik
Year: 2013
Slovenski eksonimi
Geografija Slovenije 24

Authors: Drago Kladnik, Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Drago Perko, Peter Repolusk, Manca Volk
Year: 2013
Folkloristični zvezki

Editorship: Marjetka Golež Kaučič
Time scale: since 2013
Prostor, kraj, čas

Editors: Nataša Gregorič Bon, Žiga Kokalj, Žiga Kokalj
Time scale: since 2013
Terminologišče

Editorial Board: Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mojca Žagar Karer, Mateja Jemec Tomazin, Mojca Žagar Karer
Time scale: since 2013
Novi Slovenski biografski leksikon

Editorial Board: Oto Luthar (Editor-in-charge), Barbara Šterbenc Svetina (editor-in-chief), Martin Grum (managing editor), Ahac Meden, Aleš Pogačnik, Rok Kraigher, Mateja Ratej, Ahac Meden, Aleš Pogačnik, Rok Kraigher, Mateja Ratej
Time scale: since 2013

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014