Keywords: history
Stilistika slovenskega knjižnega jezika [mehka vezava]
Jezikoslovni spisi II
Lingua Slovenica Fontes 2

Author: Breda Pogorelec
Year: 2011
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika [trda vezava]
Jezikoslovni spisi I
Lingua Slovenica Fontes 1

Author: Breda Pogorelec
Year: 2011
Nevidna srednjeveška Evropa
Župa Bled
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae | Dela Inštituta za arheologijo 1

Author: Andrej Pleterski
Year: 2011
Rimsko osvajanje zahodnega Balkana
Ilirik v Apijanovi Ilirski zgodovini
Zbirka Zgodovinskega časopisa 41

Author: Marjeta Šašel Kos
Year: 2010
Prekmurje [prvi natis]
Za radovedneže in ljubitelje

Edited by: Oto Luthar
Year: 2010
Historični seminar 8
Historični seminar

Edited by: Katarina Keber, Luka Vidmar
Year: 2010
Hribarjev zbornik
Življenja in dela VII. Ljubljanski portreti 1

Edited by: Igor Grdina
Year: 2010
Dialog o dveh glavnih sistemih sveta, ptolemajskem in kopernikanskem
Historia scientiae

Authors: Galileo Galilei, Matjaž Vesel
Year: 2009
Fidus interpres – zvest prevajalec
Slike iz dveh tisočletij zgodovine prevajanja
Studia translatoria 2

Author: David Movrin
Year: 2010
»Žitje protopopa Avvakuma«
Ruska tradicija na preizkušnji
Življenja in dela V. Kulturnozgodovinske študije 2

Author: Neža Zajc
Year: 2009
Historični seminar 7
Historični seminar

Edited by: Mojca Žagar Karer, Katarina Šter
Year: 2009
Dežela – knez – stanovi
Oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518
Thesaurus memoriae Dissertationes 7

Author: Andrej Nared
Year: 2009
Izidor Cankar
Diplomat dveh Jugoslavij
Diplomat of Two Yugoslavias
Studia diplomatica Slovenica Personae 2

Author: Andrej Rahten
Year: 2009
Mali grad
Visokosrednjeveški grad v Kamniku
High Medieval Castle in Kamnik
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 15

Author: Benjamin Štular
Year: 2009
Fonograf je dospel!
Prvi zvočni zapisi slovenske ljudske glasbe
Folkloristika 3

Author: Drago Kunej
Year: 2008
Slovenska krščanska terminologija
Od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja
Lingua Slovenica 4

Author: Andreja Legan Ravnikar
Year: 2008
Sporočila prostora
Arhe: arheologija – arhitektura

Authors: Darko Likar, Aleksander Ostan, Andrej Pleterski, Janko Rožič, Benjamin Štular
Year: 2008
The Land Between
A History of Slovenia
Thought, Society, Culture / Slovenian and South Eastern European Perspectives

Edited by: Oto Luthar
Year: 2008
Historični seminar 6
Historični seminar

Edited by: Katarina Keber, Katarina Šter
Year: 2008
Historični seminar 5
Zbornik izbranih predavanj 2004–2006
Historični seminar

Edited by: Vojislav Likar, Petra Svoljšak, Peter Weiss
Year: 2006
Murve in kavalirji
Svilogojstvo na Goriškem

Author: Vesna Mia Ipavec
Year: 2008
Nebeške novice Galilea Galileia
Historia scientiae

Author: Matjaž Vesel
Year: 2007
Historical and Cultural Perespectives on Slovenian Migrations
Migracije 14

Edited by: Marjan Drnovšek
Year: 2007

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015