Historični seminar II
Glasovi
Historični seminar

Edited by: Oto Luthar, Vojislav Likar
Year: 1997
Zgodba o neandertalčevi piščalki [prvi natis]
Podobe znanosti 5

Authors: Ivan Turk, Janez Dirjec, Naško Križnar
Year: 1997
Martjanska pesmarica

Edited by: Vilko Novak
Year: 1997
Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov

Author: Andrej Pleterski
Year: 1997
Zbornik ob sedemdesetletnici Franceta Bernika

Edited by: Jože Pogačnik
Year: 1997
Tonovcov grad pri Kobaridu
Arheološko najdišče. Vodnik

Author: Slavko Ciglenečki
Year: 1997
Mesozoic Corals of Slovenia
Mezozojske korale Slovenije
ZRC 16

Author: Dragica Turnšek
Year: 1997
Slovenske ljudske pesmi II
Legendarne pripovedne pesmi 1
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Selected by: Zmaga Kumer, Julijan Strajnar
Year: 1997
Etnološki film med tradicijo in vizijo

Edited by: Naško Križnar
Year: 1997
Kras
Slovene classical karst

Edited by: Andrej Kranjc
Year: 1997
Rezija
Pesmi in glasba rezijanske doline
Folks Songs and Instrumental Music in Resia Valley
Canti e musiche della Val Resia
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

Selected by: Julijan Strajnar
Year: 1997
Priročni krajevni leksikon Slovenije

Edited by: Milan Orožen Adamič, Drago Perko, Drago Kladnik
Year: 1996
Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave

Author: Tine Logar
Year: 1996
Bogo Grafenauer 1916–1995 [prvi natis]
Oris življenja in dela
Podobe znanosti 2

Authors: Darja Mihelič, Naško Križnar
Year: 1996
Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi
ZRC 12

Author: Zmaga Kumer
Year: 1996
Missa Viennensis
Monumenta artis musicæ Sloveniæ XXIX

Author: Janez Krstnik Dolar
Year: 1996
Papirniški terminološki slovar
Slovarji

Edited by: Marjeta Humar
Year: 1996
Odzadnji slovar slovenskega jezika po Slovarju slovenskega knjžinega jezika
Slovarji

Authors: Milena Hajnšek-Holz, Primož Jakopin
Year: 1996
Pokrajine v Sloveniji
Podobe znanosti 6

Authors: Drago Perko, Naško Križnar
Year: 1996
Tri ekspresionistične podobe sveta
Pregelj, Grum, Jarc
ZRC 13

Author: Marjan Dolgan
Year: 1996

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014