Lilia convallium (1620) / Sacri accenti (1620)
Monumenta artis musicae Sloveniae XLII

Author: Gabriello Puliti
Year: 2002
Missa St. Floriani in D
Monumenta artis musicae Sloveniae XLIII

Author: Leopold Ferdinand Schwerdt
Year: 2002
Biotopi Slovenije CORINE

Edited by: Jurij Dobravec, Andrej Seliškar, Staša Tome
Year: 2001
Bronastodobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu
Bronzezeitliche Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 5

Authors: Janez Dular, Sneža Tecco Hvala, Irena Šavel
Year: 2002
Kriza revije »Dom in svet« leta 1937
Zbornik dokumentov

Edited by: Marjan Dolgan
Year: 2001
Pisma Franceta Kidriča Franu Ramovšu

Edited by: Darko Dolinar
Year: 2001
Parmenid
Philosophica Classica

Author: Platon
Year: 2001
Kompendij o glasbi
Compendium musicae
Historia scientiae

Author: René Descartes
Year: 2001
Slovenski pravopis [prvi natis]

Edited by: Jože Toporišič
Year: 2001
Staroindijske verzne oblike

Author: Vlasta Pacheiner-Klander
Year: 2001
Veliki šolski atlas

Edited by: Mauro Hrvatin, Drago Kladnik, Drago Perko
Year: 2001
Družinski atlas sveta

Edited by: Mauro Hrvatin, Drago Perko
Year: 2001
Geografija

Author: Drago Kladnik
Year: 2001
National Atlas of Slovenia

Edited by: Milan Orožen Adamič, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Drago Perko, Jernej Zupančič
Year: 2001
Nacionalni atlas Slovenije

Edited by: Milan Orožen Adamič, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Drago Perko, Jernej Zupančič
Year: 2001
Vezljivost v slovenskem jeziku
S poudarkom na glagolu
Linguistica et philologica

Author: Andreja Žele
Year: 2001
Razpotja izseljencev
Razdvojena identiteta avstralskih Slovencev
ZRC 25

Author: Breda Čebulj Sajko
Year: 2000
Iz spomina v prihodnost
Slovenska politična emigracija v Argentini
Migracije 1

Author: Zvone Žigon
Year: 2001

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015