Melikov zbornik
Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje

Edited by: Rajko Bratož, Janez Cvirn, Jasna Fischer, Walter Lukan, Branko Marušič, Vincenc Rajšp
Year: 2001
Razvoj in učinki turizma v Rogaški Slatini
Geografija Slovenije 4

Author: Uroš Horvat
Year: 2000
Teoretični oris slovstvene folklore

Author: Marija Stanonik
Year: 2001
Karel Štrekelj
Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti
ZRC 28

Author: Monika Kropej
Year: 2001
Zgodbe in pričevanja
Slovenci na Švedskem
ZRC 29

Author: Marina Lukšič Hacin
Year: 2001
Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja
Poskusni snopič

Authors: Majda Merše, France Novak, Francka Premk
Year: 2001
Poskusna gesla za novi Slovenski biografski leksikon
Življenja in dela I. Biografske in bibliografske študije 1

Edited by: Andrej Vovko
Year: 2000
Speleogeneza Divaškega krasa
ZRC 27

Author: Andrej Mihevc
Year: 2001
Liberal Democracy, Citizenship & Education

Edited by: Oto Luthar, Keith A. McLeod, Mitja Žagar
Year: 2001
Dober večer, ljubca moja
Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta

preformed by: Fantje Artiški
Year: 2001
Missa in G
Monumenta artis musicae Sloveniae XLI

Author: Venceslav Wratny
Year: 2001
Sacri Concentus (1614) / Pungenti dardi spirituali (1618)
Monumenta artis musicae Sloveniae XL

Author: Gabriello Puliti
Year: 2001
Missa in A
Monumenta artis musicae Sloveniae XXXIX

Author: Venceslav Wratny
Year: 2000
Etnologija na Slovenskem
Med čermi narodopisja in antropologije

Author: Ingrid Slavec Gradišnik
Year: 2000
Ljubljana
Geografija mesta

Edited by: Milan Orožen Adamič, Matej Gabrovec
Year: 2000
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 1999–2000
GIS v Sloveniji

Edited by: David Hladnik, Marko Krevs, Drago Perko, Tomaž Podobnikar, Zoran Stančič
Year: 2000
Foreign travellers in the Slovene karst (1537–1900)

Author: Trevor R. Shaw
Year: 2000
Missa in B
Monumenta artis musicae Sloveniae XXXVII

Author: Venceslav Wratny
Year: 2000
Zbornik ob jubileju Jožeta Sivca
Essays Presented to Jože Sivec

Edited by: Darja Frelih, Jurij Snoj
Year: 2000
Samodejno tvorjenje govora iz besedil
Postopek za izdelavo sintetizatorja slovenskega govora
Linguistica et philologica

Author: Jerneja Gros
Year: 2000

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015