Peka božičnega kruha [prvi natis]
Podobe znanosti 3

Authors: Marija Makarovič, Naško Križnar
Year: 1996
Škocjanske jame
A contribution to bibliography

Author: Maja Kranjc
Year: 1996
Malov zbornik

Edited by: Bojan Čas, Stane Granda, Oto Luthar, Vasilij Melik
Year: 1996
Uskoška pesemska dediščina Bele krajine
ZRC 11

Author: Marko Terseglav
Year: 1996
Musicalische Ehrenfreudt (1618)
Monumenta artis musicae Sloveniae XXX

Author: Isaac Posch
Year: 1996
V rokopisu ohranjene skladbe
Compositions preserved in manuscript
Monumenta artis musicae Sloveniae XXVIII

Author: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]
Year: 1996
Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi
ZRC 12

Author: Zmaga Kumer
Year: 1996
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 1995–96
GIS v Sloveniji

Edited by: Andrej Černe, David Hladnik, Jurij Hudnik, Marko Krevs, Drago Perko, Roman Rener, Zoran Stančič, Radoš Šumrada
Year: 1996
Grafenauerjev zbornik

Edited by: Vincenc Rajšp
Year: 1996
Missa Viennensis
Monumenta artis musicae Sloveniae XXIX

Author: Janez Krstnik Dolar
Year: 1996
Relief Slovenije

Authors: Drago Perko, Milan Orožen Adamič
Year: 1995
Krajevni leksikon Slovenije

Edited by: Milan Orožen Adamič, Drago Perko, Drago Kladnik
Year: 1995
Mali atlas Slovenije

Edited by: Milan Orožen Adamič, Drago Perko, Drago Kladnik
Year: 1995
V adventu snubiti – o pustu ženiti
Svatbene šege Ziljanov

Author: Helena Ložar-Podlogar
Year: 1995
Orel in korenine med »brušenjem« in cenzuro
ZRC 6

Author: Janja Žitnik
Year: 1995
Cave Rocky Relief and its Speleogenetical Significance
ZRC 10

Author: Tadej Slabe
Year: 1995
Kratka zgodovina slovenskega jezika I
Ponatis izvirne izdaje
ZRC 9

Author: Fran Ramovš
Year: 1995
Missa Villana
Druga izdaja
Missa Villana
Second Edition
Monumenta artis musicae Sloveniae IVa

Author: Janez Krstnik Dolar
Year: 1995
Soboles musica
Druga izdaja
Soboles musica
Second Edition
Monumenta artis musicae Sloveniae IIa

Author: Daniel Lagkhner
Year: 1995

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014