Foreign travellers in the Slovene karst (1537–1900)

Author: Trevor R. Shaw
Year: 2000
Missa in B
Monumenta artis musicae Sloveniae XXXVII

Author: Venceslav Wratny
Year: 2000
Zbornik ob jubileju Jožeta Sivca
Essays Presented to Jože Sivec

Edited by: Darja Frelih, Jurij Snoj
Year: 2000
Metafizika
Philosophica Classica

Author: Aristotel [Aristoteles]
Year: 1999
Filozofsko-teološki traktati
Opuscula sacra
Philosophica Classica

Author: Boetij [Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius]
Year: 1999
Leksikon geografije podeželja

Author: Drago Kladnik
Year: 1999
Statut mesta Ptuja 1513

Authors: Dušan Kos, Marija Hernja Masten
Year: 1999
Josip Ipavec in njegov čas

Edited by: Igor Grdina
Year: 2000
Vilfanov zbornik
Pravo, zgodovina, narod
Recht, Geschichte, Nation

Edited by: Ernst Bruckmüller, Vincenc Rajšp
Year: 1999
Bibliografija prekmurskih tiskov (1920–1998)

Author: Franc Kuzmič
Year: 1999
Metodologija tematske kartografije nacionalnega atlasa Slovenije
Geografija Slovenije 2

Author: Jerneja Fridl
Year: 1999
Zoisovi rokopisi
Popis – I

Author: Jože Faganel
Year: 1999
Multikulturalizem in migracije
ZRC 22

Author: Marina Lukšič Hacin
Year: 1999
Kras: pokrajina, življenje, ljudje

Edited by: Andrej Kranjc
Year: 1999
Besedna družina iz korena *god- v slovanskih jezikih
Pomenoslovna razčlemba v kulturološkem kontekstu
Linguistica et philologica

Author: Alenka Šivic-Dular
Year: 1999
Jerusalem in Slavic Culture

Edited by: Oto Luthar, Wolf Moskovich, Samuel Schwarzband
Year: 1999
Gregorijanski koral
Glasboslovni prikaz

Author: Jurij Snoj
Year: 1999
50 let Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU
Geografija Slovenije 1

Authors: Milan Natek, Drago Perko
Year: 1999
Pravni terminološki slovar
Do 1991, gradivo
Slovarji

Edited by: Polona Gantar, Marjeta Humar, Maja Košmrlj-Levačič, Ivanka Šircelj-Žnidaršič, Silvo Torkar
Year: 1999
Pre-Roman Divinities of the Eastern Alps and Adriatic
Situla 38

Author: Marjeta Šašel Kos
Year: 1999
Slovenska izseljenska književnost 2
Severna Amerika

Edited by: Helga Glušič, Janja Žitnik
Year: 1999
Slovenska izseljenska književnost 3
Južna Amerika

Edited by: Helga Glušič, Janja Žitnik
Year: 1999

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015