Malov zbornik

Edited by: Bojan Čas, Stane Granda, Oto Luthar, Vasilij Melik
Year: 1996
Uskoška pesemska dediščina Bele krajine
ZRC 11

Author: Marko Terseglav
Year: 1996
Musicalische Ehrenfreudt (1618)
Monumenta artis musicae Sloveniae XXX

Author: Isaac Posch
Year: 1996
V rokopisu ohranjene skladbe
Compositions preserved in manuscript
Monumenta artis musicae Sloveniae XXVIII

Author: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]
Year: 1996
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 1995–96
GIS v Sloveniji

Edited by: Andrej Černe, David Hladnik, Jurij Hudnik, Marko Krevs, Drago Perko, Roman Rener, Zoran Stančič, Radoš Šumrada
Year: 1996
Grafenauerjev zbornik

Edited by: Vincenc Rajšp
Year: 1996
Missa Viennensis
Monumenta artis musicae Sloveniae XXIX

Author: Janez Krstnik Dolar
Year: 1996
Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi
ZRC 12

Author: Zmaga Kumer
Year: 1996
Papirniški terminološki slovar
Slovarji

Edited by: Marjeta Humar
Year: 1996
Bogo Grafenauer 1916–1995 [prvi natis]
Oris življenja in dela
Podobe znanosti 2

Authors: Naško Križnar, Darja Mihelič
Year: 1996
Odzadnji slovar slovenskega jezika po Slovarju slovenskega knjžinega jezika
Slovarji

Authors: Milena Hajnšek-Holz, Primož Jakopin
Year: 1996
Musicalische Tafelfreudt (1621)
Monumenta artis musicae Sloveniae XXXI

Author: Isaac Posch
Year: 1996
Tri ekspresionistične podobe sveta
Pregelj, Grum, Jarc
ZRC 13

Author: Marjan Dolgan
Year: 1996
Relief Slovenije

Authors: Milan Orožen Adamič, Drago Perko
Year: 1995
Krajevni leksikon Slovenije

Edited by: Milan Orožen Adamič, Drago Kladnik, Drago Perko
Year: 1995
Mali atlas Slovenije

Edited by: Milan Orožen Adamič, Drago Kladnik, Drago Perko
Year: 1995
V adventu snubiti – o pustu ženiti
Svatbene šege Ziljanov

Author: Helena Ložar-Podlogar
Year: 1995
Soboles musica
Druga izdaja
Soboles musica
Second Edition
Monumenta artis musicae Sloveniae IIa

Author: Daniel Lagkhner
Year: 1995
Moralia
Monumenta artis musicae Sloveniae XXVII

Author: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]
Year: 1995
Pater Martin Bavčer
Ob štiristoletnici rojstva

Edited by: Branko Marušič, Peter Štih
Year: 1995
Harmoniae morales
Monumenta artis musicae Sloveniae XXVI

Author: Iacobus Gallus [Jacobus Gallus]
Year: 1995

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015