Keywords: history
Slovenski begunci v Avstriji (1945–1950)
Migracije 13

Author: Rozina Švent
Year: 2007
Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku 6/2
Imensko kazalo
Thesaurus memoriae Fontes 5

Author: Miha Preinfalk
Year: 2007
Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem
Protestantizem
Linguistica et philologica 18

Author: Kozma Ahačič
Year: 2007
Čas kolere
Epidemije kolere na Kranjskem v 19. stoletju
Thesaurus memoriae Dissertationes 6

Author: Katarina Keber
Year: 2007
Knafljeva ustanova na Dunaju 1676–2006
Srednjeevropska znanstvena knjižnica 1

Edited by: Vincenc Rajšp
Year: 2007
Ciper
Vodniki LGD Azija 4

Author: Monika Benkovič Krašovec
Year: 2007
Med srednjo Evropo in Sredozemljem
Vojetov zbornik

Edited by: Sašo Jerše
Year: 2006
Zgodnja zgodovina Slovanov v luči njihovega jezika

Author: Hanna Popowska-Taborska
Year: 2005
Od mejne grofije do dežele
Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju
Thesaurus memoriae Dissertationes 5

Author: Andrej Komac
Year: 2006
O izvoru in dejanjih Gotov
Getika

Author: Jordanes
Year: 2006
Znanstvena revolucija
Izbrani spisi iz zgodovine znanstvene in filozofske misli
Historia scientiae

Author: Alexandre Koyré
Year: 2006
Jezik med umetnostjo in znanostjo
Slogovne razprave
Lingua Slovenica 2

Author: Tomaž Sajovic
Year: 2005
Ad fontes
Otorepčev zbornik

Edited by: Darja Mihelič
Year: 2005
Atlant

Edited by: Milan Orožen Adamič, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Drago Perko, Mimi Urbanc
Year: 2005
Auerspergi
Po sledeh mogočnega tura
Thesaurus memoriae Dissertationes 4

Author: Miha Preinfalk
Year: 2005
Appian and Illyricum
Situla. Razprave Narodnega muzeja Slovenije / Situla. Dissertationes Musei Nationalis Sloveniae 43

Author: Marjeta Šašel Kos
Year: 2005
Pravopisje na Slovenskem
Lingua Slovenica 1

Author: Helena Dobrovoljc
Year: 2004

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2021202020192018201720162015before 2015