Slovenski etimološki slovar
Tretja izdaja
Slovarji • Fran

Author: Marko Snoj
Year: 2016
Historični seminar 12
Historični seminar

Edited by: Katarina Šter, Mojca Žagar Karer, Mojca Žagar Karer
Year: 2016
Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov
Lingua Slovenica 7

Author: Andrej Perdih
Year: 2016
Protipomenskost v slovenskem knjižnem jeziku
Na primeru terminoloških slovarjev
Lingua Slovenica 8

Author: Marjeta Humar
Year: 2016
Doktor Karel Lavrič (1818–1876) in njegova doba
Življenja in dela XIII. Biografske študije 9

Author: Branko Marušič
Year: 2016
Imago musicae
Glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu

Authors: Metoda Kokole, Stanko Kokole, Barbara Murovec, Stanko Kokole, Barbara Murovec
Year: 2016
Dobri muslimani, moderni državljani
Islamski preporod med Huiji na severozahodu Kitajske
Prostor, kraj, čas 11

Author: Maja Veselič
Year: 2016
Prostor in čas v frazeologiji

Edited by: Nataša Jakop, Meteja Jemec Tomazin, Erika Kržišnik, Meteja Jemec Tomazin, Erika Kržišnik
Year: 2016
The Great War and Memory in Central and South-Eastern Europe
Balkan Studies Library 17

Edited by: Oto Luthar
Year: 2016
Acta Geographica Slovenica 56/2
Acta geographica Slovenica / Geografski zbornik

Year: 2016
Acta Geographica Slovenica 56/1
Acta geographica Slovenica / Geografski zbornik

Year: 2016
Iz preteklosti Koroške
Svet samorastnikov

Edited by: Katarina Keber
Year: 2016
Teorija relativnosti [mehka vezava, drugi natis]
Historia scientiae

Authors: Albert Einstein, Françoise Balibar, Françoise Balibar
Year: 2016
A Slavic Republic of Letters
The Correspondence between Jernej Kopitar and Baron Žiga Zois
Thought, Society, Culture / Slovenian and South Eastern European Perspectives Thought

Author: Luka Vidmar
Year: 2016
Hacquetia 15/1
Hacquetia

Year: 2016
Urbanistični terminološki slovar
Slovarji • Urbani izziv – publikacije • Terminologišče • Fran

Edited by: Breda Mihelič, Marjeta Humar, Matej Nikšič, Marjeta Humar, Matej Nikšič
Year: 2015
Patriae et Orbi
Essays on Central European Art and Architecture. Festschrift in Honour of Damjan Prelovšek
Študije o srednjeevropski umetnosti. Jubilejni zbornik za Damjana Prelovška
Opera Instituti Artis Historiae

Edited by: Ana Lavrič, Franci Lazarini, Barbara Murovec, Franci Lazarini, Barbara Murovec
Year: 2015
Acta Carsologica 44/3
Acta carsologica

Year: 2015
Okoljska arheologija in paleoekologija
Palinologija, arheobotanika in arheozoologija

Authors: Maja Andrič, Tjaša Tolar, Borut Toškan, Tjaša Tolar, Borut Toškan
Year: 2016
Acta Carsologica 44/2
Acta carsologica

Year: 2015
Dve Domovini / Two Homelands 43
Dve domovini

Year: 2016
Prostori slovenske književnosti
Studia litteraria 20

Edited by: Marko Juvan
Year: 2016
Mariborska sinagoga
Umetnine v žepu 12

Authors: Janez in Anja Premk
Year: 2015
Filozofski vestnik 36/2
The Issue With Kant
Filozofski vestnik

Edited by: Rado Riha, Jan Voelker, Jelica Šumič Riha, Jan Voelker, Jelica Šumič Riha
Year: 2015

Search and select

AllBooks for saleE-booksNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Organizational units

Chronological classification

All2018201720162015201420132012before 2012