Keywords: collective volume
Slovenia
A geographical overview

Edited by: Milan Orožen Adamič
Year: 2004
Higiena in obvladovanje okužb
Izbrana poglavja

Authors: Ana Zlata Dragaš, Marjeta Škerl
Year: 2004
Antika za tretje tisočletje

Edited by: Maja Sunčič, Brane Senegačnik
Year: 2004
Pogovori z ljudmi v duševnih stiskah
Priročnik za svetovanje

Edited by: Onja Tekavčič Grad
Year: 2004
Brižinski spomeniki [tretja dopolnjena izdaja]
Znanstvenokritična izdaja
Monumenta Frisingensia
Brižinski spomeniki

Edited by: Darko Dolinar, Jože Faganel
Year: 2004
Jews and Anti-Semitism in the Balkans

Edited by: Wolf Moskovich, Oto Luthar, Irena Šumi
Year: 2004
Za odprto znanost

Editorial Board: Oto Luthar, Slavko Ciglenečki, Darko Dolinar, Darja Mihelič, Mojca Ravnik, Rado Riha, Helena Majcenovič
Year: 2004
Historični seminar 4
Zbornik predavanj 2001–2003
Historični seminar

Edited by: Metoda Kokole, Vojislav Likar, Peter Weiss
Year: 2003
Zbrani jezikoslovni spisi 1 & 2
Linguistica et philologica

Author: France Bezlaj
Year: 2003
Zbornik Janka Pleterskega

Edited by: Oto Luthar, Jurij Perovšek
Year: 2003
O pustu, maskah in maskiranju
Razprave in gradiva
Opera ethnologica Slovenica

Edited by: Jurij Fikfak, Aleš Gačnik, Naško Križnar, Helena Ložar-Podlogar, Nives Sulič, Ingrid Slavec Gradišnik
Year: 2003
Etnomuzikološki članki in razprave
Folkloristika 1

Author: Valens Vodušek
Year: 2003
France Prešeren – kultura – Evropa

Edited by: Jože Faganel, Darko Dolinar
Year: 2002
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2001–2002
GIS v Sloveniji

Edited by: David Hladnik, Marko Krevs, Drago Perko, Tomaž Podobnikar, Zoran Stančič
Year: 2002
Kriza revije »Dom in svet« leta 1937
Zbornik dokumentov

Edited by: Marjan Dolgan
Year: 2001
Melikov zbornik
Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje

Edited by: Vincenc Rajšp, Rajko Bratož, Janez Cvirn, Jasna Fischer, Walter Lukan, Branko Marušič
Year: 2001
Ljubljana
Geografija mesta

Edited by: Matej Gabrovec, Milan Orožen Adamič
Year: 2000
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 1999–2000
GIS v Sloveniji

Edited by: David Hladnik, Marko Krevs, Drago Perko, Tomaž Podobnikar, Zoran Stančič
Year: 2000

Search and select

AllBooks for saleNot for sale

Author, title, ISBN, ISSN

Keywords

Organizational units

Chronological classification

All2020201920182017201620152014before 2014