Simona Kostanjšek Brglez, PhD

Research Assistantsimona.kostanjsek-brglez@zrc-sazu.si


Links


Research interests:

classical mythology, 20th and 21st century art, baroque sacred art

Research projects: (SICRIS)

Simona KOSTANJŠEK, Oprema cerkve Žalostne Matere božje v Slovenski Bistrici in kipar Franc Krištof Reiss, Umetnostna kronika, 31, 2011, pp. 3–10.