Spremembe v pravopisnih pravilih (Acrobat Reader dokument, 300 KB)*

Razlike med 5. in 6. izdajo

(5. izdaja: Slovenski pravopis 1 – Pravila, 1997; 6. izdaja: Slovenski pravopis, 2001)

* za ogled potrebujete program Adobe Acrobat Reader, če ga nimate, si ga lahko priskrbite:

Click here to download Acrobat Reader software from Adobe...