Elektronska izdaja

Slovenski pravopis na CD-ju je elektronski slovar, ki sledi knjižni izdaji Slovenskega pravopisa.  Izdelan je v sistemu Amebisovega pregledovalnika ASP32, ki omogoča hitro in učinkovito iskanje po pravopisnem slovarju ter uporabniku zagotavlja smiselno razvrščanje dobljenih podatkov. Vsebuje nad 130.000 slovarskih sestavkov in je najsodobnejši slovarski priročnik pri nas. Uporabnost paketa povečujejo pregledno urejena pravopisna pravila v formatu Acrobat Reader.

CD-ROM-u so priložena Navodila za uporabo elektronske izdaje Slovenskega pravopisa, ki uporabnika seznanjajo z vsemi tehničnimi podrobnostmi, ga uvajajo v delo z uporabniškim vmesnikom pregledovalnika, pomagajo pri iskanju po slovarju in pri namestitvi in aktiviranju izdelka.

NOVO:
Založba ZRC in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU sta 1. oktobra 2011 spremenila licenčne pogoje za elektronski izdaji slovarjev Slovenski pravopis 2001 in Slovensko-nemški slovar Maksa Pleteršnika. To velja tudi za vse od leta 2003 prodane izdelke. Več o tem ...


Cena:

Cena enouporabniškega paketa je 33,00 EUR (7.908 SIT).

Cena dodatne licence, tj.  potrdila, ki vam tudi pravno dovoljuje sočasno uporabo programa tudi na drugem računalniku, je 16,50 EUR (3.954 SIT). To velja za primer, ko želite iz enouporabniškega paketa, ki sicer vključuje le eno licenco, program namestiti na drugi računalnik.

Cena omrežne inačice, tj. programa, ki je prirejen za delo v omrežju, in omogoča hiter in preprost postopek namestitve pri vseh uporabnikih omrežja ter nižjo ceno vzdrževanja, je odvisna od števila uporabnikov (ki lahko hkrati uporabljajo programski paket):

  • za 5 uporabnikov, po 220 EUR (52.720,80 SIT)
  • za 10 uporabnikov, po 300 EUR (71.892,00 SIT)
  • za 20 uporabnikov, po 385 EUR (92.261,40 SIT)
  • za 50 uporabnikov, po 470 EUR (112.630,80 SIT)

Namestitev omrežne inačice je vključena v ceno.

Naročila sprejema:

Založba ZRC, p. p. 306, 1001 Ljubljana
zalozba@zrc-sazu.si
faks: 01 / 425 77 94, tel.: 01 / 470 64 64

Naročilnica