Izdajatelja

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

in

Znanstvenoraziskovalni center SAZU,
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša