Knjižna izdaja

Slovenski pravopis v knjižni izdaji je izšel 15. novembra 2001. 

Obsega 1800 strani, in sicer 300 strani ponovno pregledanih pravopisnih pravil in 1500 strani slovarja z nad 130.000 slovarskimi iztočnicami.

Cena knjige je 96,00 EUR (DDV je vštet v ceno).

Naročila sprejema:

Založba ZRC, p. p. 306, 1001 Ljubljana
zalozba@zrc-sazu.si
faks: 01 / 425 77 94, tel.: 01 / 470 64 64

Knjigo je mogoče kupiti tudi na dva ali tri obroke.