Digitalna humanistika na ZRC :: Nacionalna skupina, sodelavci ZRC SAZU

ZRC SAZU je leta 2010 pristopil k mednarodni iniciativi digitalne raziskovalne infrastrukture na področju umetnosti in humanistike (DARIAH). Pridružil se je do takrat edinemu partnerju iz Slovenije, Inštitutu za novejšo zgodovino, ki ima status nacionalnega koordinatorja, osebno pa to vlogo opravlja dr. Jurij Hadalin. Nacionalni predstavnik slovenske skupine digitalne raziskovalne infrastrukture za umetnost in humanistiko je dr. Albin Kralj iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Leta 2013 je Slovenija podpisala pristopno izjavo k nastajajoči evropski instituciji DARIAH ERIC (European Research Infrastructure Consortium). S pristopom k skupni evropski instituciji se je Slovenija zavezala, da bo pri zagotavljanju in delovanju raziskovalne informacijske infrastrukture delovala v skladu s priporočili, ki jih bo pripravila DARIAH.

DARIAH kljub svoji infrastrukturni usmerjenosti ne zagotavlja le tehnološke podpore raziskovalni in pedagoški dejavnosti na področju umetnosti in humanistike. Njeno poslanstvo je tudi povezovanje raziskovalcev, olajšanje izmenjave informacij in dobrih praks, poenotenje metodoloških rešitev ter normativov ipd. Danes obstaja množica digitalnih orodij in različnih infrastrukturnih storitev, ki raziskovalcem olajšajo delo, njihova številčnost in raznolikost pa prinašata tudi neželene učinke, na primer otežuje medsebojne primerjave, vidnost in dostopnost objavljenih podatkov ter zagotavljanje trajnostnega dostopa do virov in rezultatov raziskav. DARIAH se spopada tudi s tovrstnimi izzivi, saj se zaveda, da najboljše rešitve ne morejo zaživeti v širši raziskovalni skupnosti, če nimajo zastopnika ali podpornika, ki presega institucionalne in nacionalne meje.

Slovenska skupina DARIAH-SI je aktivno sodelovala pri ustanovitvi DARIAH ERIC, ki je bil uradno ustanovljen konec leta 2014. Koordinator in ostali sodelavci so s sodelovanjem na letnih delovnih srečanjih DARIAH s predstavitvami stanja digitalne humanistike v Sloveniji sooblikovali bodoče smernice. Leta 2011 so začeli z izgradnjo agregatorja in iskalnika SI-DIH, ki je najprej povezal portal Sistory (www.sistory.si) in repozitorij Arzenal (www.arzenal.si), kasneje pa priključil še več raziskovalnih repozitorijev in je odprt tudi za nove humanistične in umetniške podatkovne zbirke nacionalnih inštitucij. V Sloveniji pri informacijsko-raziskovalnih projektih veliko težav povzroča zakonodaja s področja avtorskih in sorodnih pravic, zato so v preteklih letih organizirali več delavnic, kjer so udeležence opozorili na postopke urejanja avtorskih pravic za prostodostopne objave in jih opremili s pravnimi nasveti pri morebitnih težavah. Predstavniki skupine se redno udeležujejo formalnih in neformalnih dogodkov, povezanih z raziskovalno infrastrukturo, in s svojimi predlogi pomagajo graditi učinkovito in do raziskovalcev prijazno okolje informacijsko-raziskovalne infrastrukture.

Več informacij o slovenski in evropski mreži DARIAH lahko dobite na spletnih straneh:

Na ZRC SAZU sodelujejo: mag. Jerneja Fridl, Miha Peče, dr. Miha Seručnik, dr. Matija Ogrin, Anja Serec Hodžar.