Osnovni podatki
15. november 2018 ob 9:00 do 16. november 2018 ob 18:00
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Organizator
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik FF UL
Oddelek za slovenistiko FF UL
Opis

15. novembra se začenja dvednevni simpozij Obdobja. 37. izvedba tega vsakoletnega simpozija je posvečena starejšim medijem slovenske književnosti. Program in zbornik sta dostopna na spletni strani Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki je v sodelovanju z ljubljansko slovenistiko simpozij priredil. V programskem odboru simpozija literarni inštitut ZRC SAZU zastopata Marko Juvan in Matija Ogrin, jezikovni inštitut pa Kozma Ahačič. Vabljeni!