Osnovni podatki
17. oktober 2017 ob 18:00

Organizator
Založba ZRC
Opis

Spoštovane, spoštovani,

vabimo vas na posvet ob predstavitvi prevoda zadnjih predavanj Theodorja W. Adorna, zbranih v knjigi Uvod v sociologijo (Zalozba Sophia, 2016), v torek, 17. oktobra, ob 18. uri v Atriju ZRC, Novi trg 2, Ljubljana.

Nastopili bodo Rok Benčin, raziskovalec na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU, ki bo govoril o Adornovi estetski teoriji, Jože Vogrinc, predavatelj na Oddelku za sociologijo FF, ki bo predstavil recepcijo Adorna v kulturnih študijah in sociologiji kulture, ter Primož Krašovec, prav tako predavatelj na Oddelku za sociologijo FF, ki se bo ukvarjal z aktualnostjo Adornove teorije (fašistične) propagande.

Uvod v sociologijo ima v Adornovem opusu posebno mesto, saj gre za njegova zadnja predavanja na Inštitutu za družbena raziskovanja leta 1968, ki so v pisni obliki postala dostopna šele pred kratkim. V njih razbiramo nemirno politično atmosfero tedanjega časa in osrednje teoretsko zanimanje poznega Adorna – kritiko pozitivizma v družbeni teoriji in raziskavo Marxove teorije fetišizma. Poleg tega vsebujejo natančno kritično branje socioloških klasikov, kot sta Max Weber in Talcott Parsons. Gre za verjetno najboljši izmed vseh uvodov v sociologijo, saj postavlja Adorno odločitev za študij sociologije na širše družbene temelje ter v kritiko izobraževalnega sistema. Knjiga je zanimiva tudi za vse, ki se drugače ne ukvarjajo s sociologijo, pomeni kompleksno začetno vstopno točko v Adornov opus in podlago za razumevanje klasičnih poznih Adornovih del, kot je Negativna dialektika.

Posvetu bo sledila javna razprava.
Vabljeni!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dogodek organizira knjigarna Azil Knjigarna v sodelovanju z založbo Založba Sophia
Dogodek in izid knjige je finančno podprla Javna agencija za knjigo RS.
Na posvetu ter med 16. in 25. oktobrom bodo Uvod v sociologijo in druge izbrane izdaje Založbe Sophia na voljo po akcijskih cenah tudi v Knjigarni AZIL.