Osnovni podatki
26. april 2018 ob 9:00 do 27. april 2018 ob 13:15
Univerza v Gradcu, Meerscheinschlössl, Mozartgasse 3, Gradec, Avstrija

Organizator
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Univerza v Gradcu, Oddelek za slavistiko
Opis

26. in 27. aprila 2018 bo na Univerzi v Gradcu potekal simpozij Literarna večjezičnost v Avstriji in Sloveniji / Literarische Mehrsprachigkeit in Österreich und Slowenien. Simpozij organizira Alenka Koron z ZRC SAZU skupaj z graškima kolegoma Andreasom Lebnom in Claudio Mayr-Veselinović, poleg Alenke Koron pa bo literarni inštitut ZRC SAZU z referatom zastopal tudi Marko Juvan, ki bo sodeloval tudi pri sklepni diskusijii. Simpozij bo med 17. in 26. aprilom pospremil tudi literarni program »Lingua franca«. Vabljeni!