Osnovni podatki
14. april 2021 ob 10:30 do 14. april 2021 ob 12:00
splet

Organizator
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Podiplomska šola ZRC SAZU
Opis

Podiplomska šola ZRC SAZU in Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU vabita na gostujoče predavanje prof. dr. Andreja Lebna z Univerze v Gradcu. Leben bo v sredo, 14. aprila 2021, ob 10.30 prek videoplatforme Zoom (Meeting ID: 830 0380 1372, Passcode: 729857) v slovenščini predaval na temo »Literarna večjezičnost in sodobni avstrijski literarni sistem«.

Predavanje bo osvetlilo sodobni avstrijski literarni sistem z vidika večjezičnih literarnih praks priseljenih, nomadskih in manjšinskih avtorjev in avtoric ter s posebnim ozirom na dvojezično literarno polje na Koroškem in literaturo koroških Slovencev. Kot izhodišče prikaza bo služil tudi koncept nadregionalnega interakcijskega prostora, ki ga je razvila raziskovalna skupina na Univerzi v Gradcu in omogoča empirični, neesencialistični pogled tako na sodobno literarno komunikacijo in interakcije, za katere so značilne različne oblike literarne večjezičnosti, kakor na vlogo literarnih institucij v teh procesih.

Andrej (Andreas) Leben je profesor za slovensko književnost in slovenske kulturne vede na Oddelku za slavistiko Univerze v Gradcu. Njegova raziskovalna področja so slovenska književnost 20. in 21. stoletja, avtobiografski diskurz in avtobiografsko pisanje, kulturni transfer, literarna večjezičnost, spominska kultura, literatura in gledališče slovenske manjšine v Avstriji. Skupaj z Alenko Koron z literarnega inštituta ZRC SAZU je lani za Založbo ZRC uredil zbornik Literarna večjezičnost v slovenskem in avstrijskem kontekstu.