21

JUL

18:00

Bedenice / Predstavitev knjige Božidarja PremrlaOsnovni Podatki

21. julij 2019 ob 18:00
Pred Cerkvijo v Koprivi
Opis

Vabimo vas na kulturno prireditev s predstavitvijo knjige Božidarja Premrla z naslovom Bedenice. Kraški šopek Milka Matičetovega iz Koprive, ki bo v nedeljo, 21. julija 2019, ob 18. uri pred cerkvijo v Koprivi ob praznovanju godu njenega zavetnika sv. Elije. Nastopile bodo tudi pevke Kraškega šopka pod vodstvom Mirande Novak.

Bedenice so že tretja knjiga, ki jo Božidar Premrl posveča Koprivi in Krasu, kraškim kamnom in kamnarjem ter drugim njenim ljudem, živim v branje in rajnim v spomin. Naslov si je sposodil od Koprivca Milka Matičetovega, ki je zbral pravo bogastvo slovenskih ljudskih imen za te cvetlice.

Matičetov, etnolog in slovstveni folklorist mednarod-nega slovesa, ima ob stoletnici svojega rojstva v njej tudi glavno besedo. Širša in strokovna javnost ga pozna predvsem po njegovih objavah iz rezijanskega ljudskega izročila, medtem ko so njegova dela s kraško tematiko manj znana, ogromno zapisov iz domačega kraja in okolice, ki so nastajali od njegovih mladih let dalje, pa je ostalo neobjavljenih.

Obsežnost, bogastvo in pestrost teh neobjavljenih domoznanskih, etnografskih in folklorističnih zapiskov mladega Milka, ki jih zdaj hrani Inštitut za slovensko narodopisje, so narekovali še eno knjigo, ki je zajela vse, kar je napisal o svoji rojstni vasi in o Krasu, ter njegovo osebno usodo in vlogo v tem okolju. Na kratko povedano, sega njena poglavitna vsebina od zgodovinskih izročil iz starih in polpreteklih časov ter folklornih in drugih ljudskih pripovedi in zgodb, pronicljivih portretov vaščanov in vaščank do raznih anekdot, pravljic, pesmi, molitev, pregovorov, rekov, vaških špotljivk, starih narečnih besed in drugega drobiža. Njegova rokopisna zapuščina je v knjigi dopolnjena s prepisi starih tonskih posnetkov pripovedovalcev in pevcev iz Koprive, ki jih je prispeval Glasbenonarodopisni inštitut iz Ljubljane. Avtor knjige je to zapuščino obogatil z živim kraškim izročilom, ki ga je v zadnjem času nabral na Krasu, in s sorodnimi zapisi drugih avtorjev, med katerimi je treba posebej omeniti rokopisne Paberke in Rodbinske starine župnika in domoznanca Virgila Ščeka, ki je bil tudi mentor in podpornik maldega Milka.

S to knjigo je sklenjena trilogija o Koprivi, ki tako zaobjema tri bistvene sestavine človekovega življenja in nehanja na Krasu: materialno, družbeno in duhovno kulturo. Tako kot prvi dve knjigi, Kraški kruh in Slavno županstvo v Koprivi, je izšla pri Založbi ZRC v okviru Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Ob tej priložnosti bo knjiga, ki v redni prodaji stane 39 evrov, na prodaj po znižani ceni 31 evrov, prav tako tudi nekaj preostalih izvodov knjige Slavno županstvo v Koprivi.

 

Buhdej zdravje, mleko kravje

in kruha obilo, da z' ga bo še drobilo!

(Milko Matičetov)