Osnovni podatki
3. oktober 2018 ob 11:15 do 3. oktober 2018 ob 20:00
Maribor, Moše Pijada 22

Organizator
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Opis

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, ki deluje v okviru Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je 6. junija 2018 ob podpori Mestne občine Maribor odprl svoje prostore tudi v Mariboru. V sodelovanju z zgodovinarji postavljamo raziskovalno, dokumentacijsko in promocijsko središče za preučevanje umetnostne dediščine mariborskega in širšega štajerskega prostora. Pri tem se navezujemo na temeljno povezovanje študijskega procesa na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, pri katerega ustanovitvi smo pred desetletjem sodelovali, in raziskovanja ter širšega družbenega poslanstva umetnostnozgodovinske stroke.

S sofinanciranjem Javne agencije za raziskovalno dejavnost, Mestne občine Maribor in Slovenske akademije znanosti in umetnosti smo v letih 2011 do 2015 izvedli projektno raziskavo Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor (v sodelovanju z Univerzo v Mariboru: Oddelkom za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti in Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko), ki smo jo razširili v sistematično in dolgoročno preučevanje likovne umetnosti in arhitekture mesta Maribor (www.mariborart.si/).

Vse, ki jih zanimajo nova spoznanja o mariborskih spomenikih, in vse tiste, ki bi radi pokukali v novoopremljene prostore prvega štajerskega umetnostnozgodovinskega raziskovalnega središča, kjer so svoje prve zaposlitve dobili tudi mladi umetnostni zgodovinarji iz regije, vljudno vabimo, da se nam pridružijo v sredo, 3. oktobra 2018.

Za inštitutsko knjižnico smo že pridobili prve donacije knjig tako iz tujine kakor tudi iz Narodne in univerzitetne knjižnice, hvaležni bomo tudi za vse nadaljnje.

 

PROGRAM

11.15

Pozdravni nagovor

Barbara Murovec, predstojnica Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU

Tiskovna konferenca

Dvorec Betnava (ur. Franci Lazarini, Miha Preinfalk)

Predstavitev prve knjige iz zbike Castellologica Slovenica, ki jo izdajata Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta in Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU. Znanstvena monografija Dvorec Betnava prinaša enajst prispevkov (avtorji: Valentina Bevc Varl, Matjaž Grahornik, Andrej Hozjan, Mihela Kajzer Cafnik, Tina Košak, Andrej Magdič, Žiga Oman, Primož Predan, Eva Sapač, Igor Sapač, Lilijana Urlep, Polona Vidmar), ki osvetljujejo arheološko, zgodovinsko in umetnostno preteklost enega najpomembnejših baročnih dvorcev na Štajerskem.

14.00

Transfer predmetov kulturne dediščine v regiji Alpe-Adria v 20. stoletju

(TransCultAA)

Evropski projekt HERA: izkušnje, spoznanja in izzivi preučevanja translokacij umetnin v vojnah in drugih konfliktih 20. stoletja

Pogovor z raziskovalci

17.00–19.00

Vpogledi

Barbara Murovec: Prostori ustvarjanja in preučevanja

Franci Lazarini: Neuresničena gradnja cerkve sv. Magdalene v Mariboru: pomembne dominante na desnem bregu Drave

Helena Seražin: Mariborska občinska palača

Polona Vidmar: Imeli smo jih za župane: portreti mariborskih veljakov

Marjeta Ciglenečki: Forma viva Maribor (1967–1986)

Pogostitev in druženje

vabilo_maribor_2018.pdf