Osnovni podatki
16. junij 2015 ob 9:00 do 17. junij 2015 ob 17:00
Mala dvorana ZRC SAZU

Organizator
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Beogradu
Opis

Workshop je del slovensko-srbskega bilateralnega projekta Država, narod
in religija v (skupni) slovenski in srbski umetnostni zgodovini med Oddelkom
za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Beogradu in
Umetnostnozgodovinskim inštitutom Franceta Steleta ZRC SAZU.

 

PDF PROGRAMA (ws_bilaterala_plakatic.pdf)