Osnovni podatki
23. september 2015 ob 9:00
Mala dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje

Organizator
Muzikološki inštitut
Opis

Slovenska partnerska skupina evropskega humanističnega projekta »Glasbene migracije v zgodnjem novem veku: na sotočju evropskega vzhoda, zahoda in juga« (Music Migrations in the Early Modern Age: The Meeting of the European East, West and South = MusMig), ki poteka v okviru programa Evropske komisije HERA (Humanities in the European Research Area ) »Kulturna srečanja«, vljudno vabi na JAVNO DELAVNICO, na kateri bo predstavila projekt, dosedanje dosežke ter načrte do izteka projekta in po njem. Člani skupine bodo predstavili svoje tekoče raziskave in izpostavili dileme in težave, ki jih predstavlja raziskovanje glasbenih migracij v najširšem pomenu in s katerimi se srečujejo pri svojem trenutnem delu, torej v začetku tretjega oz. zadnjega leta projekta MusMig.

dr. Metoda Kokole
(vodja partnerske skupine MusMig)

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na člane skupine:

dr. Metoda Kokole (metoda.kokole@zrc-sazu.si; tel.:: 01 4706 196)
Katarina Trček (katarina.trcek@zrc-sazu.si; tel.:: 01 4706 217)
dr. Nataša Cigoj Krstulović (natasa@zrc-sazu.si; tel.:: 01 4706 195)
dr. Radovan Škrjanc (radovan.skrjanc@zrc-sazu.si; tel.:: 01 4706 203)

 

PROGRAM