Osnovni podatki
5. september 2014 ob 14:30 do 6. september 2014 ob 13:30
Društvo slovenskih pisateljev, Tomšičeva ulica 12, 1000 Ljubljana

Organizator
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Slovensko društvo za primerjalno književnost
Društvo slovenskih pisateljev
Slovensko muzikološko društvo
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo FF UL
Opis

Slovensko društvo za primerjalno književnost v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev, Slovenskim muzikološkim društvom,  Inštitutom za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU in Oddelkom za primerjalno književnost in literarno teorijo FF UL v okviru 29. festivala Vilenica organizira 12. mednarodni komparativistični kolokvij. Naslov letošnjega kolokvija je »Literatura in glasba: stičišča, presečišča in zmote«, vodili pa ga bodo Marijan Dović, Andraž Jež in Gregor Pompe.

Mednarodni znanstveni kolokvij nadaljuje preiskovanje medumetniških vezi, ki jih literatura spleta z drugimi umetnostmi. Na ta način kolokvij odgovarja sodobnim trendom v umetnosti, za katere je značilno stapljanje posamičnih umetniških praks ter prestopanje v sfere znanosti, politike in ekonomije. Zdi se, da sta še posebno močne medsebojne vezi spletli literatura in glasba, zato bo kolokvij podobna stičišča in presečišča skušal osvetliti z interdisciplinarno povezavo muzikološke in komparativistične analize.

PROGRAM KOLOKVIJA

Petek, 5. september, dvorana Društva slovenskih pisateljev

14.30-19.00 Kolokvij, I. del

14.30-14.50 Pozdravni nagovor in predstavitev tematskega sklopa 2013

14.50-16.00 Prvo zasedanje

Gregor Pompe: Trki med glasbo in literaturo (jezikom?): dileme ob izbranih primerih iz zgodovine glasbe

John Neubauer: Protidejstva: poroke in ločitve med tekstom in glasbo

Boris A. Novak: Razmerje med glasbenim in pesniškim zvenom

16.00-16.45 Diskusija

17.15-18.15 Drugo zasedanje

Nikša Gligo: »Mallarmé in serialistična misel« Hansa Rudolfa Zellerja na preizkušnji. Kako, če sploh, je Mallarmé vplival na serialistično misel?

Andraž Jež: Mimetičnost v kontekstu prestopanja robov umetnostnih diskurzov v začetku 20. stoletja

Marijan Dović: Umetnost improvizacije v literaturi in glasbi

18.15-19.00 Diskusija

Diskutanti: Nico Helminger, János Lackfi, Fiston Mwanza Mujila, Ioana Pârvulescu in Jaroslav Rudiš.

Sobota, 6. september, dvorana Društva slovenskih pisateljev

9.30-14.00 Kolokvij, II. del

9.30-11.00 Tretje zasedanje

Katarina Šter: »Srčne zadeve«: Besedilne in glasbene upodobitve srca v arijah Bachovih sakralnih kantat

Radu Vancu: Konfesionalna poezija in glasba – John Berryman in Mircea Ivănescu

Kordula Knaus: Poezija, glasba in performativna umetnost: metodološki pristopi k zgodnji opera buffa

Tatjana Marković: Vključevanje urbane ljudske pesmi v libreto: petje sevdalink na opernih odrih v Beogradu in Sofiji

11.00-11.30 Diskusija

12.00-13.00 Četrto zasedanje

Matjaž Barbo: »Tihi ton« estetike umetnostne religije

Miryana Yanakieva: Sovražiti glasbo tako, da jo ljubiš

Irena Novak Popov: Preporod slovenske narečne poezije v slovenski Benečiji skozi popularno glasbo: Senjam beneške piesmi

13.00-13.30 Diskusija