Osnovni podatki
6. november 2018 ob 19:00
Einspielerjeva ulica 1, 1000 Ljubljana

Organizator
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Slovanska knjižnica Ljubljana
Opis

6. novembra ob 19. uri bo Monika Deželak Trojar z literarnega inštituta ZRC SAZU v Slovanski knjižnici predavala na temo »Janez Ludvik Schönleben: pozabljeni kranjski učenjak 17. stoletja«. Letos praznujemo 400. obletnico rojstva Janeza Ludvika Schönlebna (1618–1681), kranjskega polihistorja, zgodovinarja, pridigarja in teologa. Svojo rodno deželo Kranjsko je Schönleben v svojih spisih ovekovečil že pred Janezom Vajkardom Valvasorjem. Svoje nemške in latinske zbirke pridig je tiskal že pred Janezom Svetokriškim, kot teolog pa se je postavil v prvo vrsto zagovornikov Marijinega brezmadežnega spočetja. Predavanje bo osvetlilo njegovo razgibano življenjsko pot in predstavilo njegov vsebinsko in po obsegu izredno bogat opus.

V času predavanja bodo na ogled tudi Schönlebnovi spisi, ki jih hrani Slovanska knjižnica.