Osnovni podatki
19. december 2019 ob 11:00 do 19. december 2019 ob 13:00
Mala dvorani ZRC SAZU (Novi trg 4, drugo nadstropje)

Organizator
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Alpsko-jadranska univerza v Celovcu
Opis

 

 

Grofje Celjski so v slovenskem zgodovinopisju relativno dobro poznani. Odkar so v osemdesetih letih 20.
stoletja njihov arhiv listin z Dunaja prenesli v Ljubljano, so izšle številne publikacije, med drugim tudi prvi
del Celjske knjige listin z listinami svobodnih gospodov Žovneških do leta 1341. Na univerzi v Celovcu že
dvajset let poteka raziskovalni projekt zbiranja po vsej Evropi razpršenih arhivskih virov o grofih Celjskih,
ki lahko pokažejo tudi na njihove doslej prezrte politične povezave. V ospredju predavanja bo zato
omrežje grofov Celjskih, ki ne vodi le v precej oddaljene regije, temveč tudi v najvišje plemiške rodbine.

Predavanje bo v nemškem jeziku.

vabilo_domenig.pdf