11

OKT

19:30

Predstavitev knjige Urbarji belopeškega gospostvaOsnovni Podatki

11. oktober 2018 ob 19:30
Knjižnica Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1, 4280 Kranjska Gora
Opis

V četrtek, 11. oktobra 2018, vas ob 19.30 vabimo v knjižnico v Kranjski Gori na predstavitev knjige dr. Janeza Mlinarja URBARJI BELOPEŠKEGA GOSPOSTVA, ki je izšla pri Založbi ZRC

Kritična izdaja dveh najstarejših belopeških urbarjev iz let 1498 in 1636 je vključena v serijo Novejši urbarji za Slovenijo, ki jo izdaja Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU.

V knjigi dr. Janez Mlinar, izredni profesor za slovensko in občo zgodovino srednjega veka na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, predstavi vsebino urbarjev Belopeškega gospostva in okoliščine v katerih sta urbarja nastala.

Prijazno vabljeni!