Osnovni podatki
14. februar 2017 ob 12:00
Mala dvorana ZRC SAZU, 2. nadstropje, Novi trg 4, Ljubljana

Organizator
Inštitut za kulturne in spominske študije
Opis

Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU vabi na javno predavanje mag. Jelene Đureinović (Univerza Justus Liebig, Giessen, Nemčija) z naslovom: (Re)vizija druge svetovne vojne: partizani in četniki v spominski pokrajini sodobne Srbije (WW2 Revis(it)ed: The Partisans and Chetniks in the Contemporary Serbian Memoryscape)

Predavanje bo v torek, 14. februarja 2016 ob 12.00 uri v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje.

Predavanje se osredotoča na spomin na Jugoslovansko vojsko v domovini (poljudno znano kot četniki) in predstavi spremembe v dominantnih politikah preteklosti v Srbiji. Če so bili v socialistični Jugoslaviji četniki predstavljeni negativno, kot izdajalci, kolaboranti in vojni zločinci, pa zgodovinski narativi, ki četništvo opisujejo pozitivno, ga opravičujejo oziroma negirajo kolaboracijo, postopoma prehajajo z družbenega obrobja v uradno državno politiko. Zgodovinske interpretacije četniškega gibanja so šle skozi dolg proces prevrednotenja, ki mu sledimo od srbske politične (anti-komunistične) emigracije iz časa Jugoslavije, prek prvih objav v domači javnosti v '80tih in do pravne rehabilitacije četniškega vodje Dragoljuba Mihailovića leta 2015.

Raziskava, ki se posebej osredotoča na obdobje po padcu Slobodana Miloševića leta 2000, ta proces reevaluacije umešča v sodoben kontekst državne politike spomina na drugo svetovno vojno in povojno obdobje, ter preučuje kako se uradne politike preteklosti ustvarjajo. Raziskava analizira konstruiranje četništva kot nacionalnega antifašističnega gibanja, kar je nenazadnje tudi institutcionalizirano s spremembami Zakona o pravicah borcev leta 2004, ki jih uvrstil med »borce narodno-osvobodilne vojne« in jih tem izenačil izenačil s partizani. Povezava med pozitivno interpretacijo četništva in spominom na narodno-osvobodilno vojno pokaže, da uradna politika spomina ne le enači četniško in partizansko gibanje, ampak tudi delegitimizira partizane in socialistično Jugoslavijo na splošno.

Jelena Đureinović je doktorska kandidatka na Mednarodnem podiplomskem centru za študij kulture in Oddelku vzhodnoevropske zgodovine na Univerzi Justus Liebig v Giessenu, Nemčija. Končala je magistrski študij nacionalizma na Srednjeevropski Univerzi (CEU) v Budimpešti in dodiplomski študij na Univerzi v Novem Sadu, Srbija.