27

SEP

09:00

16. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji - SEDANJOST IN PRIHODNOSTOsnovni Podatki

27. september 2022 ob 09:00
ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Organizator: GIAM ZRC SAZU, Oddelek za geografijo s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Zveza geografov Slovenije, Zveza geodetov Slovenije


Opis

Kaj pomenijo geografski informacijski sistemi oz. njihova pogosto rabljena kratica GIS? Splošna opredelitev vključuje strojno in programsko opremo za obdelavo prostorskih podatkov na različnih ravneh: od terenskega zajema podatkov ali daljinskega zaznavanja zemeljskega površja, do analize in prikaza v obliki zemljevidov, 3D ali 4D vizualizacij. Na kratko povedano, GIS pomeni pokrajino, »ujeto« v računalnik.

GIS-i so izrazito interdisciplinarni in se uporabljajo na številnih področjih, poleg geografije še v geodeziji, geologiji, agronomiji, gozdarstvu ... Vsem je skupno, da so to vede, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, merjenjem in vizualizacijo prostora. Sicer pa za GIS-e velja, da jih gotovo uporabljamo skoraj vsi, četudi se tega ne zavedamo; tak primer so zagotovo vsem poznani Google Maps, ki so primer spletnega GIS-a.

27. septembra bo v soorganizaciji Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU potekal že 16. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi, ki bo posebej obeležil 30-letnico GIS-ov v Sloveniji, tokrat pod geslom Sedanjost in prihodnost. Udeleženci bodo v svojih referatih naslovili sila raznolike teme, kot so denimo določanje geomorfoloških in hidrogeoloških povezav med vrtačami in jamo, sezonski vpliv padavin na plazenje tal, plenjenja evrazijskega risa (Lynx lynx) in mikrohabitatne reliefne značilnosti ter vpliv izbora metode na izračun dostopnosti postajališč javnega potniškega prometa. Spregovorili bodo tudi o uporabi telematike in geografskih informacijskih sistemov v zavarovalništvu, o možnosti uporabe GIS-ov kot orodja za analizo pokritosti Slovenije s polnilnimi postajami za električne avtomobile in o orientaciji streh obstoječega stavbnega fonda v Sloveniji. Pa še o marsičem, zato vas vabimo, da jim pridete prisluhnit v Atrij ZRC na Novem trgu 2 v Ljubljani. Poseben slavnostni pečat bodo dogodku dodali začetni pozdravni nagovori vodilnih osebnosti soorganizatorjev, med katerimi so poleg direktorja ZRC SAZU, dr. Ota Lutharja, še dekanja FF (prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar) in dekanja FGG (prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov), predsednik Zveze geografov Slovenije (dr. Aleš Smrekar) in predsednik Zveze geodetov Slovenije (mag. Gregor Klemenčič). Na koncu dogodka pa nas čaka tudi sladko presenečenje.

Na 16. bienalnem simpoziju se bomo srečali raziskovalci, strokovnjaki, pedagogi, uporabniki in proizvajalci geografskih informacijskih sistemov iz cele Slovenije. Predstavili bomo najnovejše stanje na tem področju, izmenjali izkušnje ter vzpostavili nove in utrdili že utečene strokovne vezi. Na srečanju bomo poseben poudarek posvetili tudi 30-letnici simpozija in pregledu razvoja geografskih informacijskih sistemov.

Povezava do spletne strani dogodka.