Osnovni podatki
1. junij 2015 ob 10:00 do 1. junij 2015 ob 13:00
Mala dvorana ZRC SAZU

Organizator
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Opis

Program:

Ana Lavrič
Predstavitev raziskav na projektu Vloga in pomen cerkvenih bratovščin v likovni umetnosti novega veka na Slovenskem

Mija Oter Gorenčič
Srednjeveške marijanske bratovščine na Slovenskem

Blaž Resman
Bratovščine Matere božje dobrega sveta kot posrednice novega ikonografskega tipa

Barbara Murovec
Upodobitve sv. Dizme in baročne poslikave bratovščinskih kapel

Renata Komić Marn
Bratovščine Žalostne Matere božje in ikonografija servitskega reda

Helena Seražin
Umetnostno naročništvo bratovščin na ozemlju Beneške republike

Ana Lavrič
Ikonografski vidiki umetnosti redovnih in z redovi povezanih bratovščin na Slovenskem

Franci Lazarini
Bratovščina Naše ljube Gospe presvetega Srca iz ljubljanske stolnicein vpliv njenega bratovščinskega kipa na slovensko umetnost 19. stoletja

Matjaž Ambrožič
Pravni in liturgični vidiki delovanja cerkvenih bratovščin

 

Posvet je del projekta Vloga in pomen cerkvenih bratovščin v likovni umetnosti novega
veka na Slovenskem (J6-5563).

 

PDF