27

FEB

08:30

Usposabljanje programa "Le z drugimi smo" v LjubljaniOsnovni Podatki

27. februar 2017 ob 08:30 do 28. februar 2017 ob 16:45
ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubjana

Organizator: Pedagoški Inštitut


Opis

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU ter Pedagoški inštitut vas vljudno vabita na brezplačno dvodnevno usposabljanje programa "Le z drugimi smo", ki bo 27. in 28. februarja 2017 v prostorih ZRC SAZU. Izvajali bomo dva samostojna 16-urna seminarja:

- Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje

- Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praksi

Program »Le z drugimi smo« poteka v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih  delavcev«, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) Republike Slovenije. Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja sodelujočih medosebnih in medkulturnih odnosov v šoli in v družbi.

Vabilo in program.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu na spletni strani www.lezdrugimismo.si.