Dr. Jani Kozina


+386 1 4706 546

jani.kozina@zrc-sazu.si
Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008
doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013

Raziskovalna področja
(1) urban in regionalne študije, mala in srednje velika mesta, policentrični prostorski razvoj, razmerja med mesti in podeželjem, participativno načrtovanje in upravljanje
(2) industrijski in post-industrijski družbeno-gospodarski razvoj, kulturne in ustvarjalne dejavnosti, ustvarjalno gospodarstvo, družbene inovacije, družba znanja
(3) urbano kmetijstvo, urbano vrtičkarstvo, zelena infrastruktura, eko-inovacije

Ostale dejavnosti

- gostujoči urednik revije Acta Geographica Slovenica (2019)
- član usmerjevalne skupine Danube Local Actors Platform (2017 –)
- nadomestni član upravnega odbora European Cooperation in Science and Technology – COST Action IS1202: Dynamics of Virtual Work (2015 – 2016)
- član uredniškega odbora Digitalne enciklopedije slovenske naravne in kulturne dediščine (2015 –)
- član Medobčinske pobude: Čezmejno e-sodelovanje v Podonavski eRegiji (2014 –)
- član uredniškega odbora knjižne zbirke Geografija Slovenije (2013 –)
- nadomestni član Sosveta za statistiko prebivalstva pri Statističnem uradu Republike Slovenije (2012 –)
- član Regional Studies Association (2011 –)
- član strokovnega odbora simpozija Slovenski regionalni dnevi (2010 –)
- član izvršnega odbora Ljubljanskega geografskega društva (2010 – 2016)

Izbrane predstavitve in predavanja
- Do Small Industrial Towns Perform Worse in Socio-economic Well-being Indicators? A Case Study of Slovenia. Regional Studies Association Annual Conference, Lugano, Switzerland, 2018
- Urban gardening in Central and Eastern Europe  from participation to inclusion. Spaces and places in transition: urban and rural transformations in Central and Eastern Europe, Conference of The International Society of Ethnology and Folklore (SIEF) Working Group "Space-lore and Place-lore", Prague, 2018
- Ustvarjalni poklici kot element sodobnega lokalnega razvoja: vabljeno predavanje na 2. kongresu slovenskih občin, Rimske Toplice, 2018
- Review of small industrial towns in Europe: towards revitalisation or reinvention? International Conference on Changing Cities III: spatial, design, landscape & socio-economic dimensions. Syros - Delos - Mykonos Islands, Greece, 2017
- Participatory urban agriculture for sustainable urban development at the European periphery. The frontier of sustainability transitions – Cultural adaptations of sustainability policies in European peripheral regions, Catania, Italy, 2017
- Creativity at the European periphery: spatial distribution and development implications in the Ljubljana region. 56th ERSA Congress: Cities & regions: smart, sustainable, inclusive?, Vienna, Austria, 2016
- Incorporating urban-rural framework into the creative-knowledge city-region paradigm: the case study of Slovenia. 56th ERSA Congress: Cities & regions: smart, sustainable, inclusive?, Vienna, Austria, 2016
- Cultural spaces: agglomeration of bohemians across different spatial scales in Slovenia. Regional Studies Association Annual Conference: Cities and regions in a transnational world, Karl-Franzens-Universität Graz, Austria, 2016
- The need for 'place-based distinctiveness' in appropriate policy-making : understanding the locational factors of the creative class. Association of American Geographers, Chicago, Illinois, US, 2015
- Identifying the locational factors of knowledge workers: temporal and spatial implications. Fourth global conference on economic geography: Mapping economies in transformation, University of Oxford, UK, 2015

Fakultetna Prešernova nagrada za študente, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008
Nagrada za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 2010
Nagrada za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 2009
2. mesto na video natečaju Transnacionalnega programa Podonavja, 2019
Diploma odličnosti: Socialno-ekonomski inovator – Črno morje in Podonavje, pod okriljem Evropske komisije - DG MARE ob evropskem dnevu pomorstva v Romuniji, 2019
Posebna omemba Europa Nostra žirije za Akcijski načrt »Kulturna dediščina in razvoj podeželske skupnosti Črni Vrh« v kategoriji »Izobraževanje, 2015

- Poljak Istenič, S., Kozina, J. (2020). Participatory planning in a post-socialist urban context: experience from five cities in Central and Eastern Europe. In Nared, J., Bole, D. (eds.) Participatory Research and Planning in Practice. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-030-28014-7_3 
- Kozina, J., Clifton, N. (2019). City-region or urban-rural framework: what matters more in understanding the residential location of the creative class? Acta Geographica Slovenica, 59(1), 127-143. DOI: 10.3986/AGS.5137
- Kozina, J., Poljak Istenič, S., Komac, B. (2019). Green creative environments – contribution to sustainable urban and regional development. Acta Geographica Slovenica, 59(1), 105-112. DOI: 10.3986/AGS.7030
- Kozina, J., Šmid Hribar, M., Poljak Istenič, S., Tiran, J., Halilović, N. (2019). Družbeni učinki urbanega kmetijstva. Ljubljana: Založba ZRC.
- Kozina, J., Bole, D. (2018). The impact of territorial policies on the distribution of the creative economy: tracking spatial patterns of innovation in Slovenia. Hungarian Geographical Bulletin, 67(3), 259-273. DOI: 10.15201/hungeobull.67.3.4
- Šmid Hribar, M., Kozina, J., Bole, D., Urbanc, M. (2018). Public goods, common-pool resources, and the commons: The influence of historical legacy on modern perceptions in Slovenia as a transitional society. Urbani izziv, 29(1), 96-109. DOI: 10.5379/urbani-izziv-en-2018-29-01-004
- Kozina, J. (2018). Demographic Characteristics of Creative Workers: Under-activated Development Potentials in Slovenia? Acta Geographica Slovenica, 58(2), 111-121. DOI: 10.3986/AGS.4602
- Kozina, J. (2017). Agglomeration of Bohemians Across Different Spatial Scales in Slovenia. In Murzyn-Kupisz, M., Działek, J. (eds.) The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe (pp. 185-204). Cham: Springer International Publishing AG. DOI: 10.1007/978-3-319-53217-2_8
- Kozina, J. (2017). Creativity at the European Periphery: Spatial Distribution and Developmental Implications in the Ljubljana Region. In Chapain, C., Stryjakiewicz, T. (eds.) Creative Industries in Europe: Drivers of New Sectoral and Spatial Dynamics (pp. 227-254). Cham: Springer International Publishing AG. DOI: 10.1007/978-3-319-56497-5_11

TRADOMO ( trzni_projekt • 14. januar 2013 - 30. september 2013)
SY_CULTour ( aplikativni • 01. marec 2011 - 01. marec 2014)
CAPACities ( aplikativni • 01. oktober 2008 - 31. marec 2011)
KvLUR ( trzni_projekt • 15. november 2013 - 15. januar 2014)
CATCH_MR ( aplikativni • 01. januar 2010 - 31. december 2012)
Življenjsko okolje prebivalcev Slovenije ( raziskovalni • 01. oktober 2013 - 30. junij 2015)
WIKIAlps ( aplikativni • 01. oktober 2013 - 31. december 2014)
RURBANCE ( aplikativni • 01. julij 2013 - 30. junij 2015)
Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena ( aplikativni_raziskovalni • 07. september 2015 - 24. marec 2016)
Kulturna pokrajina v precepu med javnim dobrim, zasebnimi interesi in politikami ( temeljni_raziskovalni • 01. oktober 2014 - 30. september 2017)
AgriGo4Cities - Urbano kmetijstvo za spreminjanje mest: upravljavski modeli za boljše institucionalne zmogljivosti in družbeno vključenost ( interreg • 01. januar 2017 - 30. junij 2019)
Bright Future ( raziskovalni • 01. marec 2017 - 01. marec 2020)
Trans-making – Umetnost / kultura / ekonomija za demokratizacijo družbe. Raziskovanje ustvarjanja krajev alternativnih narativov ( mednarodni_raziskovalni • 01. januar 2017 - 31. december 2020)
Indijska filmska industrija kot gonilo novih družbeno-gospodarskih povezav med Indijo in Evropo ( mednarodni_raziskovalni • 01. marec 2019 - 28. februar 2022)
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program ( research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
OTREMED ( aplikativni • 01. september 2010 - 31. avgust 2013)