18. 5. 2018

Iskanje Magdalene - razstava o slovenskih misijonarjah v Indiji

Ob 17:00. Bela dvorana Grajske pristave Ormož

Več >>

12. 6. 2018

In vendar so jih brali: prepovedane knjige v zgodnjem novem veku

NUK, 12. 6.–15. 9. 2018

Ob 12:00. Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška ulica 1, Ljubljana

Več >>

19. 6. 2018

Festival migrantskega filma 2018 - Maribor

FMF 2018

Ob 18:00. Glavni trg 22, Maribor & Svečana dvorana Rotovž, Rotovški trg 1, Maribor

Več >>

14. 6. 2018

Podatkovna baza grafitov

Inštitut za slovensko narodopisje

Več >>

6. 6. 2018

Odprti novi prostori Umetnostnozgodovinskega inštituta ZRC SAZU v Mariboru

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta

Več >>

17. 6. 2018

Besedotvorni atlas slovenskih narečij

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Več >>