28. 2. 2018

Od rokosega k rokoljubu - kranjske dedne poklonitve od Friderika III. do Karla VI. (1444–1728)

Prispevek k zgodovini ceremoniala na Slovenskem

Ob 11:00. Mala dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana

Več >>

1. 3. 2018

Bit in njen dvojnik

Pogovor o novi knjigi Mladena Dolarja

Ob 19:00. Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

6. 3. 2018

9. Grošljev simpozij

Korupcija v starem in srednjem veku

Ob 16:30. Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

8. 3. 2018

TRETJI DAN ODPRTIH VRAT V ATELJEJIH ARHITEKTK IN OBLIKOVALK

MoMoWo: Women's Creativity since the Modern Movement

Ob 12:00. Lizbona, Oviedo, Torino, Slovaška in Slovenija

Več >>

9. 2. 2018

Sodelavci literarnega inštituta o Prešernu

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>

22. 2. 2018

Pravopisne kategorije ePravopisa 2017

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Več >>

22. 2. 2018

Slovar slovenskega knjižnega jezika 2017

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Več >>

22. 2. 2018

Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju

Inštitut za slovensko narodopisje

Več >>