K sodelovanju na mednarodni konferenci, ki jo organiziramo v sklopu raziskovalnega projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti, vabimo raziskovalce s področij umetnostne in arhitekturne zgodovine, arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture, zgodovine, sociologije in geografije, ki bodo s svojimi prispevki naslovili naslednje tematike:

  • Nastanek in utemeljitev funkcionalističnega mesta
  • Središče funkcionalističnih novih mest in identiteta mesta.
  • Enoličnost ali raznolikost modernistične stanovanjske arhitekture.
  • Pozabljena in propadajoča industrijska dediščina
  • Sakralna arhitektura v novih funkcionalističnih mestih
  • Spomeniki v javnem prostoru funkcionalističnih mest
  • Mapiranje in vizualizacija mestnega prostora.

 

NAVODILA ZA ODDAJO PRISPEVKOV:
Predstavitev v angleškem jeziku naj časovno ne presega 20 minut. Pred konferenco bo izšla e-knjiga z objavljenimi prispevki.
Rok za oddajo prijave s kratkim življenjepisom (v angleščini, največ 100 besed) in povzetkom (v angleščini, največ 300 besed): 15. oktober 2019.
Rok za oddajo članka (v angleščini, največ 5000 besed): 30. januar 2020.
Prijavo pošljite na uifs@zrc-sazu.si.

Več informacij o konferenci v priponkI: call_madmapng_slov_2020.pdf, call_modmapng_eng_2020.pdf

Raziskovalni projekt Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest: modernistična Nova Gorica in njeni konteksti (L6-8262, 1. 5. 2017 – 30. 4. 2020)  financirajo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Mestna občina Nova Gorica. Za več informacij obiščite www.novagoricaart.si

The research project Mapping the Urban Spaces of Slovenian Cities from the Historical Perspective: Modernism in Nova Gorica and its Contexts (L6-8262, 1. 5. 2017 – 30. 4. 2020), which is financially supported by the Slovenian Research Agency, Slovenian Academy of Sciences and Arts and Municipality Nova Gorica. For more information on the project see www.novagoricaart.si