Prednaročilo Slovenskega etimološkega slovarja

Datum objave: 9. Marec 2016

(Zbiranje prednaročil se je končalo 1. 4. 2016!)

Tretjo izdajo Slovenskega etimološkega slovarja jezikoslovca Marka Snoja, ki bo izšla 30. 4. 2016 pri Založbi ZRC, je v prednaročniški akciji mogoče kupiti po znižani ceni 29 € (Redna cena bo 39 €).

Prednaročila zbiramo do 1. 4. 2016. Obrazec s prednaročilom je dosegljiv na tej povezavi.

Slovenski etimološki slovar je namenjen vsakomur, ki ga zanima, zakaj se kruhu reče kruh, vodi voda, vinu vino in ne kako drugače, od kod so v slovenščine prišle besede aperitiv, gangster, garsonjera in kateri so njihovi prvotni pomeni. Zasnovan je kot jezikovni priročnik, s katerim lahko tudi jezikoslovnih besedil manj vajen uporabnik izve, od kod izvirajo današnje slovenske knjižne besede in kaj so prvotno pomenile. Etimološke razlage so poljudnoznanstvene: spremlja jih minimalna argumentacija in dokumentacija, prvotni pomeni posameznih besed so nazorneje izraženi, vendar skušajo vsebinsko ustrezati današnji stopnji razvoja etimološke znanosti.

Tretja izdaja Slovenskega etimološkega slovarja se od druge razlikuje:

- Okvirni pomen je naveden za vsemi slovarskimi iztočnicami. Splošno znane besede so pomensko opredeljene z latinskimi prevedki, pri manj znanih pa so v ta namen uporabljeni sinonimne ali mestoma okrnjene slovarske razlage, ki so praviloma povzete po Slovarju slovenskega knjižnega jezika.

- Dodanih je bilo 79 novih slovarskih sestavkov. Ta izdaja tako pod 9494 iztočnicami obravnava 30.221 slovenskih besed.

- Nekatere prej etimološko nejasne besede so v tretji izdaji ustrezno pojasnjene, več drugih je pojasnjenih bolje, prepričljivejše.

"Besede so kot ljudje: imajo svoje prednike in potomce, sorodnike in prijatelje. Nekatere so stare, druge mlade, ene so naše že od nekdaj, druge so se priselile in tu pognale korenine. Beseda se rodi iz potrebe po poimenovanju. Večina besed živi zelo dolgo, stoletja, celo tisočletja, živi v človeški govorici, v človekovem umu, ki je njeno naravno okolje, v katerem se razvija, spreminja in množi, dokler jo kdo potrebuje, nato umre. Etimologija z ugotavljanjem izvora in prvotnega pomena besed išče razloge za poimenovanje vsega, kar nas obdaja in kar je v nas, ter tako odkriva miselnost naših davnih prednikov."

Prof. dr. Marko Snoj, izr. član SAZU