Spletna enciklopedija WIKIAlps – novo orodje za skladen prostorski razvoj Alp

Datum objave: 16. April 2014

Spletna enciklopedija WIKIAlps – novo orodje za skladen prostorski razvoj Alp

Mednarodna delavnica o priložnostih, ki jih prinašajo projekti Programa Območje Alp

Program Evropske unije Območje Alp spodbuja raziskovalne in aplikativne projekte na temo konkurenčnosti, dostopnosti in varstva okolja na območju Alp. V letih 2007–2013 je program za ciljno usmerjene projekte namenil 130 milijonov evrov,  nadaljnjih 150 milijonov evrov pa je za to namenjeno v naslednjih sedmih letih. Ključni izziv pri tem je, kako iz vloženega denarja iztržiti največ in kako rezultate približati potrebam pomembnejših deležnikov. Da bi izboljšali rezultate projektov, organiziramo partnerji projekta WIKIAlps mednarodno delavnico, ki bo 6. maja v Innsbrucku. Njen namen bo opredeliti priložnosti, ki jih alpskim deležnikom prinašajo rezultati projektov Programa Območje Alp ter kakšni so izzivi in potrebe za prihodnji razvoj alpskega prostora.

Udeleženci bodo dobili boljši vpogled v spletno enciklopedijo WIKIAlps, ki omogoča vpogled v rezultate projektov iz dveh tematskih področij: Vključujoča rast ter Učinkovita raba virov in upravljanje ekosistemov.
Spletna enciklopedija WIKIAlps ponuja izbrane rezultate projektov, kot so podatkovne baze, priporočila in smernice politikam v uporabniku prijazni obliki ter s tem po mnenju vodje projekta na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, dr. Janeza Nareda, pomaga javnim uslužbencem, uradnikom, raziskovalcem, podjetnikom in zainteresirani javnosti pri oblikovanju trajnostnih prostorskih politik.

Razprava med udeleženci bo spletni enciklopediji WIKIAlps v pomoč pri oblikovanju za uporabnike relevantnih informacij, da jih bodo lahko le-ti čim učinkoviteje uporabljali pri svojem delu.  Udeleženci bodo imeli priložnost za druženje s številnimi deležniki iz alpskih držav ter tako priložnosti za krepitev sodelovanja, sinergij in navezovanje novih stikov. Na delavnici, ki bo potekala v Innsbrucku, v “Haus der Begegnung”, bodo zlasti prisotni deležniki iz vzhodnega dela Alp, seveda pa so k udeležbi vabljeni tudi ostali. Podobna delavnica, namenjena deležnikom iz zahodnega dela Alp, bo potekala 28. maja v Courmayeurju. Za več informacij in registracijo obiščite www.wikialps-project.eu. Projekt WIKIAlps prek programa Transnacionalnega sodelovanja Območje Alp sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.


 

Priloge
Program_delavnic_projekta WIKIAlps
Brosura_delavnic_projekta WIKIAlps

Kontakt
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Novi trg 2, 1000 Ljubljana
www.zrc-sazu.si
Elektronska pošta: janez.nared@zrc-sazu.si     
Tel.: 01 200 27 16