WIKIAlps: celotne Alpe z enim klikom

Datum objave: 3. Julij 2014

Portal o trajnostnem razvoju alpskega sveta je sedaj na spletu

Raziskovalci z Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti opišejo spletno enciklopedijo WIKIAlps, namenjeno lažjemu dostopanju do rezultatov raziskovalnih projektov z območja Alp, kot “orodje za iskanje skupnih rešitev za skupne probleme.” Spletna enciklopedija je sedaj javno dostopna in zagotavlja informacije in praktična orodja s področja trajnostnega prostorskega razvoja Alp uradnikom, javnim uslužbencem, raziskovalcem in zainteresirani javnosti. Ker je oblikovana kot Wikipedia, omogoča posameznikom, da dejavno soustvarjajo njeno vsebino.

Projekt, ki ga koordinira Evropska akademija iz Bolzana ter v katerem je slovenski partner Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, ima jasno opredeljene cilje. Portal omogoča uporabnikom iskanje projektnih rezultatov in različnih informacij o prostorskem razvoju v Alpah; do projektov lahko dostopajo glede na izbrano temo, jih podrobno preučijo in vidijo, kako so se rezultati projektov uveljavili v različnih območjih Alp. Portal nudi podporo vsem, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem alpskih območij, in jim pomaga z metodami, smernicami, podatki in ostalimi rezultati projektov z območja Alp. Če bi se na primer gorenjska občina soočala s problemom mobilnosti ali zaščito naravnih virov, lahko preveri, ali so v ostalih alpskih regijah primerljive težave in kakšne so bile njihove rešitve za reševanje teh težav. Pogosto se namreč dogaja, da imajo sosednje regije primerljive probleme, a se jih vsaka od njih loti na svoj način, kar le povečuje konfliktnost in zmanjšuje učinkovito rabo naravnih virov. Namen portala je tako ponuditi pregleden in strukturiran dostop do gradiv na temo trajnostnega razvoja Alp in s tem pomagati uporabnikom pri učinkovitem iskanju želenih informacij. Prav tako daje portal možnost vsem projektnim partnerjem, da javno predstavijo rezultate projektov in s tem delijo svoje izkušnje s celotnim območjem Alp.

Spletna enciklopedija WIKIAlps je bila deležnikom predstavljena na delavnicah v Innsbrucku in v Courmayeurju, kjer so ti lahko posredovali predloge za njeno izboljšanje in nadgradnjo.

Projekt WIKIAlps prek transnacionalnega programa Območje Alp sofinancira Evropski regionalni razvojni sklad.

Ljubljana, 01. 07. 2014

 

Kontakt:
Dr. Janez Nared
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Geografski inštitut Antona Melika
E-mail: janez.nared@zrc-sazu.si
Tel.: 01 200 27 16