WIKIAlps: spletna enciklopedija za trajnosten prostorski razvoj v Alpah

Datum objave: 10. December 2014

                                                                                   

                                  

WIKIAlps: spletna enciklopedija za trajnosten prostorski razvoj v Alpah
Predstavitev spletne enciklopedije WIKIAlps na zaključni konferenci projekta
Bolzano, 4. 12. 2014

Alpe so edinstven ekosistem, ki ga je treba skrbno varovati. Pri tem je treba Alpe kljub njihovi razdeljenosti na posamezne države jemati kot enoten prostor. Zato so partnerji projekta WIKIAlps razvili spletno enciklopedijo WIKIAlps (http://www.wikialps.eu/), ki obravnava izbrane vsebine s področja prostorskega razvoja v Alpah. Predstavitev spletnega portala je bila na zaključni konferenci projekta, in sicer 4. decembra 2014 v Bolzanu.

Trajnostni prostorski razvoj alpskega sveta je zaradi njegove ranljivosti ter prepletanja specifičnih gospodarskih, socialnih in okoljskih dejavnikov pomembno vprašanje, ki že dalj časa vznemirja strokovnjake iz vseh alpskih držav. Čeprav se odločitve pogosto sprejema na lokalni ali regionalni ravni, posamezna področja, kot so varstvo pokrajine, upravljanje vodnih virov ali transport, zahtevajo skupno upravljanje vseh alpskih držav. V ta namen so partnerji iz Italije, Francije, Švice, Nemčije, Avstrije in Slovenije izdelali spletni portal, ki združuje ugotovitve izbranih projektov transnacionalnega sodelovanja na Območju Alp, ter s tem na enostaven način in na enem mestu nudi številne informacije, potrebne za sprejemanje strokovno podprtih odločitev.

Spletni portal je dosegljiv od poletja, pri čemer so ga partnerji postopno nadgrajevali z novimi vsebinami: usmeritvami, priporočili, poročili … Pri tem so skušali rezultate projektov organizirati tako, da lahko uradniki, raziskovalci in ostala zainteresirana javnost do njih hitro in enostavno dostopajo, z razvrstitvijo v kategorije metode, smernice, podatki, orodja in rezultati pa so skušali zagotoviti njihovo čim večjo uporabnost.

Spletna enciklopedija WIKIAlps je bila javno predstavljena na zaključni konferenci projekta, in sicer 4. decembra v Bolzanu. Na konferenci so bili predstavljeni pogledi partnerjev, ki so spletno enciklopedijo razvili, čemur je sledila razprava s predstavniki Alpske konvencije, Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA), in predstavnikov programa Območje Alp.

Konferenca je bila priložnost za podrobno seznanitev s spletno enciklopedijo, saj jo bodo uporabniki odslej lahko samostojno uporabljali tako za pregled besedil kot za njihovo urejanje in dopolnjevanje.

Konferenca je bila certificirana kot “Going Green Event”, saj jo je Okoljska agencija Južne Tirolske prepoznala kot okolju prijazen dogodek.

Projekt WIKIAlps prek programa transnacionalnega sodelovanja za Območje Alp sofinancira Evropski regionalni razvojni sklad. Več o projektu lahko izveste na spletni strani.

Ljubljana, 10. 12. 2014

Kontakt: dr. Janez Nared, janez.nared@zrc-sazu.si, tel. 01 200 27 16