Osnovni podatki
Datum objave:
3. maj 2016
Opis

Znanstveniki iz Slovenije so odkrili oralni spolni kontakt pri pajkih in 29. aprila 2016 objavili svoje izsledke v reviji Scientific Reports (Nature Publishing Group). Pajki so znani po svojem nenavadnem spolnem vedenju, predvsem spolnem kanibalizmu, oralni spolni kontakt pa ni dobro dokumentiran.

Matjaž Gregorič, asistent z doktoratom na Biološkem inštitutu Jovana Hadžija ZRC SAZU, je s soavtorji raziskoval spolno vedenje Darwinovega drevesnega pajka (Caerostris darwini), velikostno dimorfne vrste iz Madagaskarja, pri kateri so samice nekajkrat večje in težje od samcev. Avtorji so pri C. darwini odkrili bogat nabor spolnih vedenj, ki predvidljivo vključuje spolni kanibalizem in iznakaženje spolovil. Presenetljivo so odkrili tudi, da se samci te vrste med parjenjem rutinsko slinijo v samičina spolovila.

»Izgleda, da je oralni spolni kontakt pri tej vrsti obvezen del spolnega vedenja, saj so ga samci izvajali pred, med in po parjenju, tudi do 100 krat pri posameznem parjenju.« je izjavil Gregorič, ki je vodil terensko in laboratorijsko delo za to raziskavo. Matjaž Kuntner, soavtor na članku in predstojnik Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU, je nedavno odkril in opisal vrsto C. darwini, ko je s soavtorji ugotovil, da prav ta vrsta izdeluje največje mreže in najmočnejše predivo. Tokratno zanimivo odkritje zdaj biologiji Darwinovega drevesnega pajka dodaja še nenavadno spolno vedenje.

Oralni spolni kontakt je v živalskem svetu redek pojav, z izjemo sesalcev, kjer so felattiu podobna vedenja prisotna pri makakih, lemurjih, bonobih, hijenah, gepardih, levih, delfinih in netopirjih. Kunilingusu podobna vedenja, npr. vedenje, opisano pri tej vrsti pajka, so precej redkejša.

Gregorič in soavtorji menijo, da oralni spolni kontakt pri vrsti C. darwini predstavlja samčev mehanizem za povečanje možnosti oploditve samičinih jajc. To vedenje je morda signalizacija kvalitete samici, in/ali ustvarja kemijsko okolje, ki daje prednost spermijem določenega samca pred tistimi drugih samcev.

Članek v Scientific Reports: www.nature.com/articles/srep25128

Foto material spolnega vedenja pri C. darwini:

http://ezlab.zrc-sazu.si/post/scientists-discover-oral-sexual-encounters-in-spiders

Video material spolnega vedenja pri C. darwini:

Oralni spolni kontakt: https://www.youtube.com/watch?v=_Zp4-tjha6M

Priložnostno parjenje: https://www.youtube.com/watch?v=f24uCtB1pmg&nohtml5=False

Spolni kanibalizem: https://www.youtube.com/watch?v=iyXzPzvU1tU

Obvezovanje partnerja: https://www.youtube.com/watch?v=B3z9aZq5si8

Kastracija: https://www.youtube.com/watch?v=7O7-JCs_suo

Kontakt:

Matjaž Gregorič: MatjazGr@zrc-sazu.si, matjaz.gregoric@gmail.com

Tematska konferenca Mednarodne geografske zveze (IGU)

Preobrazba tradicionalnih kulturnih pokrajin

24. 9. 2019 ob 8:00 • Titov trg 5, SI - 6000 Koper

Več >>

Novinarska konferenca Založbe ZRC

24. 9. 2019 ob 11:00 • Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

1918-1919 in stoletje potem

Razpad Avstro-Ogrske in začetki današnje Srednje Evrope

25. 9. 2019 ob 13:45 • Poljska akademija znanosti - Zanstveno središče na Dunaju, Boerhaavegasse 25, 1030 Wien

Več >>

Peš po mestu

Zgodovina in kulturna dediščina Slovenske Bistrice

19. 10. 2019 ob 10:00 • Slovenska Bistrica

Več >>