Arheološke in palinološke raziskave na Ljubljanskem barju

raziskovalni projekt
Osnovni Podatki

Opis


Pogled na Ljubljansko barje iz Sv. Ane. Foto: M. Turk, 2005.

Ob arheoloških, dendrokronoloških in arheozooloških raziskavah na Ljubljanskem barju potekajo tudi paleoekološke raziskave. S pomočjo analize fosilnega cvetnega prahu, ki se je ohranil v jezerskih in močvirskih sedimentih Ljubljanskega barja, želimo proučiti razvoj nekdanje vegetacije in človekov vpliv na okolje v zadnjih tisočletjih. Palinološke raziskave potekajo na arheoloških in paleoekoloških najdiščih na področju Maharskega prekopa pri Igu, Blatne Brezovice in Starih gmajn pri Verdu.