Osnovni podatki
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. januar 1996–31. december 2000
Šifra:
T6-7546 (B)
Opis

Cilj projekta je zbiranje, vrednotenje in varovanje etnološkega arhiva: unikatnega pisnega gradiva (rokopisi, družinski arhivi, zapuščine raziskovalcev in zbiralcev), audio-vizualnega gradiva (risbe, dokmentacija arhitekture, načrti, fotografije, diapozitivi, filmi in video, zvočni posnetki). Začelo se je z enotnim urejanjem starih slik in fotografij in slikovega gradiva, ki nastaja ob raziskavah, ki so v teku. V skupno mrežo, v katero so vključeni vsi sodelavci inštituta, je bila uvedena tabela v Excelu, prilagojena tako, da vsak raziskovalec lahko gradivo razvršča po krajih, regijah in podrobni etnološki klasifikaciji. Zbirka v digitalni obliki, v podatkovni bazi v programu Access, bo omogočila uporabniku iskanje gradiva na različne načine (etnološka klasifikacija, gesla, avtor, kraj, regija, čas) in predogled skeniranega materiala v enem od grafičnih programov (npr. Corel Photo Paint). Ko bodo v njej povezane vse enote inštitutskih zbirk, bo sodelavcem inštituta in zunanjim uporabnikom nudila pregled nad celotnim gradivom. V okviru projekta se izdelujejo tudi foto CD in zgoščenke.

Vodja projekta na ZRC

Raziskovalna področja

Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika H100 • Kulturna antropologija, etnologija S220 

Ključne besede

etnologija • pisna in avdiovizualna dokumentacija • arhivi • podatkovne zbirke • kulturna dediščina • večpredstavnost • temeljne raziskave • identiteta